JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini.

Svrhe programa koji se realiziraju u okviru ovog javnog poziva su:

  • Poboljšanje uključenosti, uvjeta i kvaliteta obrazovanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama za sljedeće grupe djece s posebnim obrazovnim potrebama: djeca sa poteškoćama u razvoju, djeca pripadnika romske nacionalnosti, djeca iz porodica u stanju socijalne potrebe, djeca koja žive u udaljenim ruralnim sredinama i druge ranjive grupe djece, te talentirana i nadarena djeca;
  • Integriranje komponente gender senzitivnog ili odgovornog budžetiranja, unapređenje vještina i kompetencija odraslih osoba s fokusom na žene kroz projekte obuke, stručnog osposobljavanja ili stručnog usavršavanja radi njihove lakše integracije na tržište rada i aktivne participacije u društvenom životu. Davanje doprinosa promociji ljudskih prava u segmentu rodne ravnopravnosti i jačanje socio-ekonomskog osnaživanja žena te uspostavljanje sistemskog pristupa eliminaciji stereotipa i ograničenja na kojima se zasnivaju nejednakosti u pogledu uloge, statusa i uključivanja žena u društvene tokove;
  • Unapređenje kompetencija nastavnika stranih jezika radi poboljšanja kvaliteta nastave stranih jezika u školama i jačanja višejezičnosti učenika;
  • Promocija zdravih životnih stilova i zdravih životnih navika kod učenika i djece predškolskog uzrasta;
  • Osiguranje podrške odgojno-obrazovnim aktivnostima u bh. dijaspori;
  • Podrška uklanjanju predrasuda i stereotipa prema LGBTQ+ populaciji te prevencija i sprečavanje diskriminacije prema ovoj populaciji;
  • Podizanje svijesti javnosti o važnosti prevencije i sprečavanja nasilja te unapređenje medijske pismenosti u odgojno-obrazovnim ustanovama;
  • Kroz učeničke projekte i aktivizam mladih doprinijeti razvoju tolerancije, empatije, vršnjačke podrške, nenasilnih obrazaca ponašanja s ciljem sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Dokumenti za preuzimanje:

Bosanski jezik

Hrvatski jezik

Српски језик

Tekst Javnog poziva

Tekst Javnog poziva

Текст Јавног позива

Obrazac zahtjeva program 1.

Obrazac zahtjeva program 2.

Obrazac zahtjeva program 3.

Obrazac zahtjeva program 4.

Obrazac zahtjeva program 5.

Obrazac zahtjeva program 6.

Obrazac zahtjeva program 7.

Obrazac zahtjeva program 8.

Obrazac zahtjeva program 1.

Obrazac zahtjeva program 2.

Obrazac zahtjeva program 3.

Obrazac zahtjeva program 4.

Obrazac zahtjeva program 5.

Obrazac zahtjeva program 6.

Obrazac zahtjeva program 7.

Obrazac zahtjeva program 8.

Образац захтјева програм 1.

Образац захтјева програм 2.

Образац захтјева програм 3.

Образац захтјева програм 4.

Образац захтјева програм 5.

Образац захтјева програм 6.

Образац захтјева програм 7.

Образац захтјева програм 8.

Kriteriji za ocjenjivanje program 1

 

Kriteriji za ocjenjivanje program 2

 

Kriteriji za ocjenjivanje program 3

 

Kriteriji za ocjenjivanje program 4

 

Kriteriji za ocjenjivanje program 5

 

Kriteriji za ocjenjivanje program 6

 

Kriteriji za ocjenjivanje program 7

 

Kriteriji za ocjenjivanje program 8

Kriteriji za ocjenjivanje program 1

 

Kriteriji za ocjenjivanje program 2

 

Kriteriji za ocjenjivanje program 3

 

Kriteriji za ocjenjivanje program 4

 

Kriteriji za ocjenjivanje program 5

 

Kriteriji za ocjenjivanje program 6

 

Kriteriji za ocjenjivanje program 7

 

Kriteriji za ocjenjivanje program 8

Критерији за оцјењивање програм 1

Критерији за ocјењивање програм 2

Критерији за ocјењивање програм 3

Критерији за ocјењивање програм 4

Критерији за ocјењивање програм 5

Критерији за ocјењивање програм 6

Критерији за ocјењивање програм 7

Критерији за ocјењивање програм 8

Uputstvo za podnosioce prijave

Uputa za podnositelje prijave

Упутство за подносиоце пријаве

Primjerak ugovora koji će biti potpisan sa korisnikom sredstava

Obrazac izvještaja o realizaciji projekta i namjenskog utroška sredstava

 

Javni poziv ostaje otvoren do 02.07.2024. godine.

 

Evidencija korisnika koji nisu dostavili Izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava ili su sredstva utrošili nenamjenski dostupna je OVDJE

Dokumenti vezani za konkurs