Služba za pravne i opće poslove

Služba za pravne i opće poslove obavlja normativno-pravne poslove Ministarstva, izrađuje konačne tekstove ugovora, sporazuma i drugih općih akata koje pripremaju ostale organizacione jedinice u pitanjima iz svog djelokruga; priprema mišljenja na prednacrte i nacrte zakona i drugih propisa koje federalni organi uprave dostave na mišljenje Ministarstvu; izrađuje rješenja i druge pojedinačne akte iz oblasti finansija koja služe za isplatu svih vrsta troškova; rješava o svim pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika koja se odnose na radne odnose i poslove personalne evidencije; organizuje i vrši cjelokupno kancelarijsko i arhivsko poslovanje; organizuje i vrši poslove na prijemu i otpremi službene pošte; priprema podatke iz knjige evidencije prisustva državnih službenika i namještenika; stara se o održavanju sredstava za rad; pruža stručnu pomoć kod provođenja postupaka javnih nabavki roba i usluga; vrši nabavku materijala za održavanje uslova rada; ostvaruje saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva radi osiguranja uslova rada Ministarstva; vrši poslove održavanja i čišćenja prostorija Ministarstva, kao i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.

Načelnica Službe za pravne i opće poslove: Davorka Jukić

Telefon: 036 355 733; 036 355 747; 036 355 748; 036 355750

E-mail: davorka.jukic@fmon.gov.ba

Stranica 0 od 0