Ministarstvo

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

dr. Ante Starčevića bb, Mostar
Telefon: +387 36 355-700
Fax: +387 36 355-742
Web: www.fmon.gov.ba
E-mail: info@fmon.gov.ba, kabinet@fmon.gov.ba

 

 

Djelokrug

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, a koji se odnose na koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti: predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, pedagoških standarda i prostornih normativa, opreme i nastavnih sredstava predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja; nostrifikacije i ekvivalencije inostranih školskih svjedodžbi i diploma; stručnog obrazovanja i usavršavanja nastavnog osoblja; udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje; implementacije Bolonjskog procesa; naučnoistraživačkog rada na unapređenju odgojno-obrazovnog rada; đačkog i studenskog standarda; razvoja naučno-istraživačke djelatnosti; kordiniranja naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih aktivnosti; razvoja naučnoistraživačkih organizacija; podsticanja fundamentalnih primjenjenih istraživanja; razvoja investicionih tehnologija i kadrova u naučnoistraživačkoj djelatnosti; praćenja inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija; koordiniranja u ostvarivanju prava mladih u oblasti obrazovanja i nauke i druge poslove utvrđene zakonom.

Unutrašnja organizacija Ministarstva:

 

Obavijesti

 • Preporuke Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva

  23.10.2020.

  Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva je, zbog pogoršane epidemiološke situacije i ubrzanog širenja koronavirusa, pozvao sve građane na maksimalan oprez, odgovorno ponašanje i striktno pridržavanje mjera lične zaštite

 • Fondacija Mozaik – Poziv za srednje škole

  19.10.2020.

  Fondacija Mozaik je obavijestila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da je u saradnji s Mrežom savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini (mreSVUBiH) objavila poziv za sve srednje škole u BiH, da realizuju ideje koje podstiču omladinsko poduzetništvo, inovativnost i aktivizam.

 • Održan koordinacijski sastanak predstavnika obrazovanja i zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine

  14.10.2020.

  Federalno miistarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo zdravstva, uz podršku UNICEF-a BiH, 12.10.202. godine u Sarajevu, organizirali su drugi koordinacijski sastanak predstavnika obrazovanja i zdravstva s ciljem retrospektivnog sagledavanja načina i efekata odvijanja odgojno-obrazovnog procesa u proteklom periodu, te primjene epidemioloških mjera u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 • Nova akademska 2020./2021. godina u Federaciji BiH

  5.10.2020.

  Nova akademska 2020./2021. godina počela je u ponedjeljak, 05.10.2020. godine na Sveučilištu u Mostaru.

 • Svjetski dan nastavnika – 5. oktobra/listopada

  5.10.2020.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti čestita svim zaposlenicima – radnicima u odgojno-obrazovnom procesu Svjetski dan nastavnika - 5. oktobra / listopada.

Stranica 1 od 104