Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Sektor za predškolsko, osnovno isrednje obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na:  planiranje i koordiniranje razvojnih strategija predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, te predlaganje sistemskih rješenja, odgovarajućih mjera i aktivnosti za njihovu implementaciju; praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Federaciji BiH naročito u pogledu obuhvata djece predškolskim, osnovnim i srednjim obrazovanjem, mreže ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, stanja infrastrukture i kvaliteta uslova za provođenje odgojno – obrazovnog procesa, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda i  normativa i sl; uvođenje inovacija i provođenje posebnih programa u odgojno - obrazovnom procesu; nostrifikaciju i ekvivalenciju inozemnih školskih svjedodžbi i diploma; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u cilju razvoja obrazovnog sistema u Federaciji BiH; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnica ministra: Nadija Bandić

Kontakt telefon sektora: 036 355 712, 036 355 735; 036 355 705; 036 355 722; 036 355 737; 036 355 743

E-mail: nadija.bandic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Druga konferencija mladih u Bosni i Hercegovini – zaključci i smjernice

  14.1.2021.

  U organizaciji Fondacije Muharem Berbić održana je Druga konferencija mladih u BiH na kojoj su, pored mladih iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, prisustvovali i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti. Cilj održavanja Konferencije je bio predstavljanje osnovnih problema i izazova sa kojima se susreću mladi u Bosni i Hercegovini, te izrada zaključaka i smjernica za njihovo prevazilaženje i rješavanje.

 • Nagrađeni najbolji učenici osnovnih i srednjih škola u Federaciji BiH

  30.12.2020.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti nagradilo je i ove godine najbolje učenike osnovnih i srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine, nastavljajući tradiciju dugu četrnaest godina i afirmirajući znanje kao najtrajniju vrijednost.

 • UNODC – kampanja „Prvo poslušaj“

  29.12.2020.

  Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je obavijestilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da je Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) iz Beča, preko Ministarstva vanjskih poslova BiH, dostavio informaciju i poziv za korištenje materijala „Listen first“ („Prvo poslušaj“) kao sredstva podrške naučno zasnovanom pristupu prevencije upotrebe opojnih droga.

 • Za skoro 13.500 smanjen broj osnovaca u FBiH u posljednjih pet godina, uzroka je mnogo

  14.12.2020.

  Za Faktor.ba govorila je gđa. Nadija Bandić, pomoćnica ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke/znanosti.

 • TIMSS istraživanje 2019

  8.12.2020.

  Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je 8.12.2020. godine javnosti predstavila najvažnije rezultate i Izvještaj s preporukama međunarodnog istraživanja TIMSS 2019 za Bosnu i Hercegovinu. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodnih nauka, koje pruža podatke o učeničkim postignućima iz spomenutih oblasti i elementima koji na njih utiču.

Stranica 1 od 9