Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Sektor za predškolsko, osnovno isrednje obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na: praćenje razvojnih strategija, stanja i organizacije obrazovnog sistema u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i ulaganja u obrazovanje; prati obrazovne potrebe; potrebe za učešćem i koordinacijom aktivnosti u planiranju, razvijanju i evaluaciji predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, a u saradnji sa kantonalnim i državnim obrazovnim vlastima, Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, stručnim institucijama, nevladinim sektorom i međunarodnom zajednicom; doprinosi razvoju sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini, približavanjem evropskim standardima kroz osiguranje jednakog pristupa obrazovanju za sve; prati, proučava i procjenjuje kvalitet finansiranja obrazovanja te predlaže mjere za njegovo unapređenje; prati, proučava i procjenjuje kvalitet finansiranja u oblasti menadžmenta u obrazovanju; daje stručnu pomoć projektima i programima u vladinom i nevladinom sektoru i prati njihovu realizaciju.  

Pomoćnica ministra: Nadija Bandić

Kontakt telefon sektora: 036 355 712, 036 355 735; 036 355 705; 036 355 722; 036 355 737; 036 355 743

E-mail: nadija.bandic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Održan koordinacijski sastanak predstavnika obrazovanja i zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine

  14.10.2020.

  Federalno miistarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo zdravstva, uz podršku UNICEF-a BiH, 12.10.202. godine u Sarajevu, organizirali su drugi koordinacijski sastanak predstavnika obrazovanja i zdravstva s ciljem retrospektivnog sagledavanja načina i efekata odvijanja odgojno-obrazovnog procesa u proteklom periodu, te primjene epidemioloških mjera u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 • Podrška CPCD-u za provođenje međunarodne kampanje Sat kodiranja

  22.9.2020.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je zaprimilo informaciju Centra za promociju civilnog društva – CPCD, kao formalnog zastupnika najveće međunarodne volonterske akcije učenja pod nazivom Sat kodiranja, da će se aktivnosti u okviru navedene kampanje održavati u periodu od 7. do 13. decembra 2020. godine.

 • UNESCO – Poziv za učešće u virtualnim okruglim stolovima

  21.9.2020.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaprimilo je informaciju Ministarstva civilnih poslova BiH o inicijativi UNESCO Mahatma Gandi instituta za obrazovanje za mir i održivi razvoj, koja se odnosi na održavanje virtualnih okruglih stolova o obrazovanju.

 • Poziv UNICEF-a: Recite HVALA učiteljima i nastavnicima

  16.9.2020.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaprimilo je informaciju Ministarstva civilnih poslova BiH o pozivu UNICEF-a za izražavanje zahvalnosti prosvjetnim radnicima.

 • Preporuke za korištenje zaštitnih maski kod djece

  10.9.2020.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je informirano od strane UNICEF-a u BiH da su Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF objavili Preporuke za korištenje zaštitnih maski kod djece u zajednici u kontekstu bolesti COVID-19.

Stranica 1 od 6