Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Sektor za predškolsko, osnovno isrednje obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na:  planiranje i koordiniranje razvojnih strategija predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, te predlaganje sistemskih rješenja, odgovarajućih mjera i aktivnosti za njihovu implementaciju; praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Federaciji BiH naročito u pogledu obuhvata djece predškolskim, osnovnim i srednjim obrazovanjem, mreže ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, stanja infrastrukture i kvaliteta uslova za provođenje odgojno – obrazovnog procesa, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda i  normativa i sl; uvođenje inovacija i provođenje posebnih programa u odgojno - obrazovnom procesu; nostrifikaciju i ekvivalenciju inozemnih školskih svjedodžbi i diploma; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u cilju razvoja obrazovnog sistema u Federaciji BiH; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnica ministra: Nadija Bandić

Kontakt telefon sektora: 036 355 712, 036 355 735; 036 355 705; 036 355 722; 036 355 737; 036 355 743

E-mail: nadija.bandic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Usvojen Akcioni plan za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju 2021-2024. godina

  12.10.2021.

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 4.10.2021. godine usvojila  Akcioni plan za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju 2021-2024. godina, koji je predložilo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (FMUP).

 • Godišnja nagrada za inovativne nastavnike/ce u 2021. godini

  8.10.2021.

  Centar za obrazovne inicijative Step by Step je informirao Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da je otvoren Poziv za prijave za Godišnju nagradu za inovativne nastavnike/ce u 2021. godini.

 • Održana konferencija o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanja „Osvijetlimo OBRAZovanje“

  5.10.2021.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke  i MyRight-Empowers people with disabilities 4. oktobra 2020. godine organizirali su  Konferenciju o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju u kontekstu ostvarenja cilja 4 Programa održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, pod simboličnim nazivom „Osvijetlimo OBRAZovanje“.

   

 • Najava Konferencije o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju

  28.9.2021.

  Za ponedjeljak, 04.10.2021. godine najavljena je Konferenciju o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju „Osvijetlimo obrazovanje“, u organizaciji MyRight-a u BiH i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, i uz podršku predstavnika Odbora za zagovaranje za inkluzivno obrazovanje u skladu s članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom iz koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz programa MyRight.

 • Nadija Bandić: Planirano da školska godina počne sa učenicima u školskim klupama

  27.8.2021.

  Pomoćnica ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Nadija Bandić komentarisala je za N1 TV početak nove školske godine te istakla kako je planirano da nova školska godina počne sa učenicima u školskim klupama i interaktivnom, “živom” nastavom, a govorila je i o udaru na kućni budžet zbog početka školske godine.

Stranica 1 od 13