Ministrica

Federalna ministrica obrazovanja i nauke prof.dr. Jasna Duraković

Biografija

Jasna Duraković, rođena 1978. godine u Sarajevu, doktor žurnalističkih nauka i vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odsjek komunikologije / žurnalistike. Na ovom Fakultetu je 2010. godine doktorirala, odnosno magistrirala 2005. godine. Zvanje diplomiranog komunikologa stekla je 2000. godine na University of Washington – School od Communications (Univerzitet u Washington-u, SAD, Fakultet komunikoloških nauka), a tokom svog višegodišnjeg boravka u Sjedinjenim Državama ostvarila je veliko profesionalno iskustvo radeći kao stručna saradnica za odnose s javnošću u renomiranim kompanijama, agencijama i organizacijama, a iskazala se i kao demonstratorica i instruktorica za engleski jezik. 

Objavila je dvije autorske i jednu koautorsku knjigu te desetine naučnih izvornih članaka i stručnih tekstova u referentnim domaćim i regionalnim zbornicima i naučnim časopisima u oblastima poslovne i političke komunikacije, odnosa s javnošću i kreacije pozitivnog imidža, PR i brendiranja te krizne komunikacije, što je tema njezine treće autorske knjige koja je trenutno u pripremi za štampu. 

Članica je SDP BiH, gdje je ostvarila sljedeći angažman: članica Predsjedništva SDP BiH, predsjednica Odbora za nauku, obrazovanje i mlade SDP BiH, članica Predsjedništva Kantonalne organizacije SDP BiH Sarajevo i Članica Općinskog odbora SDP BiH Novo Sarajevo. 

Na Općim izborima 2014. godine izabrana je na četverogodišnji zastupnički mandat u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, gdje je obnašala i funkciju predsjednice parlamentarne Komisije za ravnopravnost spolova. Od novembra 2018. do novembra 2022. godine bila je zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, a od decembra 2022. do decembra 2026. godine ponovo je izabrana za zastupnicu u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Tokom svog parlamentarnog djelovanja zalagala se za reformu visokog obrazovanja i depolitizaciju obrazovanja te bila angažirana na izradi kvalitetnih obrazovnih i udžbeničkih politika. Godine 2022. izabrana za članicu Radne grupe Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za izradu novog Zakona o visokom obrazovanju, koji je usvojen i na snazi u Kantonu Sarajevo od septembra 2022. godine. Društveno i politički angažirana je na ravnopravnosti spolova te se zalaže za rodno odgovorne politike, implementaciju rodno osjetljivog jezika, borbu protiv diskriminacije i nasilja nad ženama i djevojčicama kroz mnogobrojne projekte, radionice, parlamentarne grupe itd. Svoj aktivizam iskazala je i kroz dugogodišnji volonterski i humanitarni rad u različitim udruženjima te saradnji sa nevladinim organizacijama.  

Nacionalnost: Bošnjakinja

     

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
dr. Ante Starčevića bb, Mostar
Telefon: +387 36 355-700
Fax: +387 36 355-742
Web: www.fmon.gov.ba
E-mail: info@fmon.gov.bakabinet@fmon.gov.ba

 

 

Obavijesti

Stranica 1 od 44