Nauka i tehnologije

Sektor za nauku i tehnologije vrši poslove i zadatke koji se odnose na nauku i tehnologije, razvoj naučnoistraživačkog rada, razvoj naučnoistraživačke djelatnosti, zaštitu autorskog prava i intelektualne svojine, koordinaciju naučnoistraživačkih aktivnosti, razvoj naučnoistraživačkih organizacija, podsticanje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja, razvoj investicionih tehnologija i kadrova u naučnoistraživačkoj djelatnosti, praćenje inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija, ostvarivanje međunarodne saradnje u aktivnostima nauke i tehnologije, prati razvoj akademske i bibliotečne mreže, pristup međunarodnim bazama podataka relevantnim za oblast nauke i tehnologije i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora. 

Pomoćnik ministrice: Jasmin Branković

Kontakt telefon sektora: 036 355 721; 036 355 740; 036 355 717; 036 355 718; 036 355 719

E-mail: jasmin.brankovic@fmon.gov.ba

Obavijesti

Stranica 1 od 3