Nauka i tehnologije

Sektor za nauku i tehnologije vrši poslove i zadatke koji se odnose na: koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti nauke i tehnologija;  razvoja naučno-istraživačkog rada; razvoja naučno-istraživačke djelatnosti; koordinaciju naučno-istraživačkih aktivnosti; razvoj naučno-istraživačkih organizacija; podsticanje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja; razvoj investicionih tehnologija; razvoj naučno – istraživačke infrastrukture i naučnog kadra; praćenje inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija; razvoj akademske i bibliotečke mreže; Registar naučnih institucija, naučnog kadra, naučnih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji BiH; pristup međunarodnim bazama podataka relevantnim za oblast nauke i tehnologija; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje nauke i tehnologija; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  nauke i tehnologija u cilju njihovog razvoja; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnik ministrice: Jasmin Branković

Kontakt telefon sektora: 036 355 721; 036 355 740; 036 355 717; 036 355 718; 036 355 719

E-mail: jasmin.brankovic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Pomoćnik Branković za FENU o predstojećoj konferenciji o umjetnoj inteligenciji

  7.4.2022.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, u suradnji s INTERA Tehnološkim parkom Mostar, organizira znanstveno-stručnu konferenciju pod nazivom "Umjetna inteligencija u Bosni i Hercegovini - istraživanje, primjena i perspektive razvoja".

 • FMON organizira naučno-stručni skup o umjetnoj inteligenciji

  5.4.2022.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, u saradnji sa INTERA Tehnološkim parkom Mostar, organizira Naučno-stručnu konferenciju pod nazivom „Umjetna inteligencija u Bosni i Hercegovini - istraživanje, primjena i perspektive razvoja“. Ovaj skup, koji otvara prostor za sagledavanje aktuelnih kretanja i procesa u oblasti umjetne inteligencije na domaćem i međunarodnom planu, bit će održan idućeg četvrtka i petka, 14. i 15.04.2022. godine, u mostarskoj INTERI.

 • Savjetovanje o COBISS i E-CRIS sistemu

  4.4.2022.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti suorganizator je predstojećeg Savjetovanja o temi „Implementacija COBISS i E-CRIS sistema u univerzitetskim/visokoškolskim i bibliotekama naučnih ustanova u BiH“, zajedno sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom BiH i Institutom informacijskih znanosti u Mariboru (Slovenija).

 • 5. naučno-stručna konferencija „INN&TECH“

  17.3.2022.

  Peta naučno-stručna konferencija „INN&TECH“ – konferencija o značaju razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnosti i informacionih tehnologija održana je u srijedu, 16.03.2022. godine, u Sarajevu.

 • Lingvistički atlas pokazuje bogatstvo dijalektskog pejsaža BiH

  20.1.2022.

  U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti i Univerziteta u Sarajevu, u utorak, 18.01.2022. godine, u prostorijama Rektorata UNSA, predstavljen je Fonetski tom Bosanskohercegovačkog lingvističkog atlasa (BLA) autora Senahida Halilovića, Mehmeda Kardaša, Amele Ljevo-Ovčina i Emire Mešanović-Meša.

Stranica 2 od 10