Zahtjev za nostrifikaciju/ekvivalenciju srednjoškolske obrazovne isprave

Zahtjevi za nostrifikaciju/ekvivalenciju obrazovnih isprava mogu se podnijeti lično ili putem opunomoćenika u pisarnicu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ili dostaviti putem pošte na sljedeću adresu:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Ul. dr. Ante Starčevića bb

88000 Mostar

 

Napomena:

U slučaju dostavljanja zahtjeva putem opunomoćenika, neophodno je dostaviti ovjerenu punomoć. Zbirni zahtjevi za nostrifikaciju/ekvivalenciju obrazovnih isprava neće se uzimati u razmatranje.

Radno vrijeme sa strankama od 10.ooh do 12.ooh svaki radni dan.

Telefon za informacije: 036/355-745, svaki radni dan u vremenu od 14.ooh do 15.ooh.

 

Zahtjev za nostrifikaciju/ekvivalenciju srednjoškolske obrazovne isprave - Bosanski jezik

Zahtjev za nostrifikaciju/ekvivalenciju srednjoškolske obrazovne isprave - Hrvatski jezik

Zahtjev za nostrifikaciju/ekvivalenciju srednjoškolske obrazovne isprave - Srpski jezik

Dokumenti vezani za obavjest