Kanton Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SARAJEVSKI KANTON

 

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo 71000

Kontakt telefon: 033/562-128

E-mail adresa: mon@mon.ks.gov.ba

web stranica: http://mon.ks.gov.ba/

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

Adresa: Obala Kulina Bana br 7/II, Sarajevo 71000

Kontakt telefon: 033/226-378

E-mail adresa: kabinet.rektora@unsa.ba

web stranica: http://www.unsa.ba/s/index.php

 

PROSVJETNO-PEDAGOŠKI ZAVOD KANTONA SARAJEVO

Adresa: Aleja Bosne srebrne bb,sprat C6, Sarajevo 71000

Kontakt telefon: 033/279-200

E-mail adresa: ppzsa@ppzsa.ba

web stranica: http://portal.skola.ba/ppzsa/

 

ZVANIČNI PORTAL OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO.