Hercegovačko-neretvanski kanton

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

 

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Adresa: Stjepana Radića 3, Mostar 88000

Kontakt telefon: 036/334-400

E-mail adresa: monkshnk@tel.net.ba

web stranica: http://www.vlada-hnz-k.ba/bs/clanovi-vlade/ministarstvo-obrazovanja-nauke-kulture-i-sporta

 

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ"

Adresa: Univerzitetski Kampus, Mostar 88104

Kontakt telefon: 036/570-727

E-mail adresa: univerzitet@unmo.ba

web stranica: http://www.unmo.ba/

 

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

Adresa: Trg hrvatskih velikana 1, Mostar 88000

Kontakt telefon: 036/310-788

E-mail adresa: mail@sve-mo.ba

web stranica: http://sve-mo.ba/

 

MEĐUOPŠTINSKI PEDAGOŠKI ZAVOD MOSTAR

Adresa: Sjeverni logor 116, Mostar 88104

Kontakt telefon: 032/570-045

E-mail adresa: pedzavod@bih.net.ba

web stranica: http://pedzavod.com.ba/