Visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na: planiranje i koordiniranje razvojnih strategija visokog obrazovanja, te predlaganje sistemskih rješenja, odgovarajućih mjera i aktivnosti za njihovu implementaciju; praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti za razvoj visokog obrazovanja u Federaciji BiH u pogledu kadrovskih potencijala, stanja infrastrukture i kvaliteta uslova za izvođenje obrazovnog i naučnog procesa na visokoškolskim ustanovama, nastavnih planova i programa i pedagoških standarda i  normativa; učešće studenata u procesima odlučivanja i ostalim segmentima rada na visokoškolskim institucijama i aktivnosti studentskog organizovanja; studentski standard; usklađivanje upisne politike sa tržištem rada; kvalitetu visokog obrazovanja i akreditaciju visokoškolskih ustanova; razvoj bibliotečke djelatnosti na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH; reformu sistema visokog obrazovanja u Federaciji BiH – Bolonjski proces; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  visokog obrazovanja u cilju razvoja obrazovnog sistema u Federaciji BiH; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje visokog obrazovanja; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnica ministrice: Angela Petrović

Kontakt telefon sektora: 036 355 746; 036 355 745; 036 355 723

E-mail: angela.petrovic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Posljednji poziv korisnicima studentskih zajmova za otpis kamate

  22.11.2022.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti obavještava sve korisnike studentskih zajmova, odnosno sudužnike/jemce da do 31.12.2022. godine zaključe ugovor sa Ministarstvom o rokovima isplate osnovnog duga (u jednom iznosu ili obročno), čime se oslobađaju povrata zateznih kamata.

 • Rezultati Javnog poziva u oblasti visokog obrazovanja

  7.11.2022.

  Objavljujemo rezultate raspodjele sredstava za su/financiranje projekata u oblasti visokog obrazovanja Transfer za financiranje studentskog standarda - Prošireni studentski standard u 2022. godini.

 • Za 30 KM povećane subvencije za smještaj i ishranu studenata

  20.10.2022.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Vlada Federacije BiH je, na 335. sjednici, održanoj u četvrtak, 20.10.2022. godine, u Sarajevu, donijela Odluku o nastavku subvencioniranja troškova smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima - domovima u Federaciji BiH. Riječ je o subvencijama namijenjenim za oko 300 studenata sa područja Bosansko-podrinjskog, Posavskog i Kantona 10, kao i Republike Srpske. Vlada je prihvatila novu cijenu subvencioniranja ovih troškova sa 249 KM mjesečno po studentu za deset mjeseci kalendarske, odnosno akademske godine, počevši od 1. novembra 2022.

 • JAVNI POZIV za dodjelu sredstava Transfera za financiranje studentskog standarda u 2022. godini

  14.10.2022.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti objavljuje Javni poziv za odabir programa i projekata iz oblasti proširenog studentskog standarda, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022.

 • Prošireni studentski standard u 2022. godini: Evidencija nepotpunih, neblagovremenih i neodgovarajućih prijava na Javni poziv

  10.10.2022.

  U vezi s Javnim pozivom za Potporu projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u Federaciji BiH u 2022. godini, objavljujemo Evidenciju prispjelih aplikacija koje nisu zadovoljile opće (eliminatorne) kriterije propisane Javnim pozivom - nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave.

Stranica 1 od 6