Visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na: planiranje i koordiniranje razvojnih strategija visokog obrazovanja, te predlaganje sistemskih rješenja, odgovarajućih mjera i aktivnosti za njihovu implementaciju; praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti za razvoj visokog obrazovanja u Federaciji BiH u pogledu kadrovskih potencijala, stanja infrastrukture i kvaliteta uslova za izvođenje obrazovnog i naučnog procesa na visokoškolskim ustanovama, nastavnih planova i programa i pedagoških standarda i  normativa; učešće studenata u procesima odlučivanja i ostalim segmentima rada na visokoškolskim institucijama i aktivnosti studentskog organizovanja; studentski standard; usklađivanje upisne politike sa tržištem rada; kvalitetu visokog obrazovanja i akreditaciju visokoškolskih ustanova; razvoj bibliotečke djelatnosti na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH; reformu sistema visokog obrazovanja u Federaciji BiH – Bolonjski proces; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  visokog obrazovanja u cilju razvoja obrazovnog sistema u Federaciji BiH; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje visokog obrazovanja; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnica ministrice: Angela Petrović

Kontakt telefon sektora: 036 355 746; 036 355 745; 036 355 723

E-mail: angela.petrovic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Uručene nagrade najboljim studentima u Federaciji BiH

  20.12.2022.

  Najboljim studentima u Federaciji Bosne i Hercegovine u utorak, 20.12.2022. godine, u Mostaru, svečano su uručena zaslužena priznanja i jednokratne novčane nagrade za izvrstan uspjeh ostvaren u akademskoj 2021/2022. godini. Nagrade i priznanja primila su 74 studenta, koja su nominirali fakulteti u sastavu javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH: Univerzitet u Sarajevu i Franjevačka teologija Sarajevo, univerziteti u Tuzli, Zenici i Bihaću te Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Sveučilište u Mostaru.

 • Rezultati Javnog poziva – Prošireni studentski standard

  8.12.2022.

  Objavljujemo rezultate Javnog poziva – Transfer za financiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja u 2022. godini – Prošireni studentski standard, a koji se odnosi na podršku najboljim studentima, studentima Romima te studentima s invaliditetom.

 • Posljednji poziv korisnicima studentskih zajmova za otpis kamate

  22.11.2022.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti obavještava sve korisnike studentskih zajmova, odnosno sudužnike/jemce da do 31.12.2022. godine zaključe ugovor sa Ministarstvom o rokovima isplate osnovnog duga (u jednom iznosu ili obročno), čime se oslobađaju povrata zateznih kamata.

 • Rezultati Javnog poziva u oblasti visokog obrazovanja

  7.11.2022.

  Objavljujemo rezultate raspodjele sredstava za su/financiranje projekata u oblasti visokog obrazovanja Transfer za financiranje studentskog standarda - Prošireni studentski standard u 2022. godini.

 • Za 30 KM povećane subvencije za smještaj i ishranu studenata

  20.10.2022.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Vlada Federacije BiH je, na 335. sjednici, održanoj u četvrtak, 20.10.2022. godine, u Sarajevu, donijela Odluku o nastavku subvencioniranja troškova smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima - domovima u Federaciji BiH. Riječ je o subvencijama namijenjenim za oko 300 studenata sa područja Bosansko-podrinjskog, Posavskog i Kantona 10, kao i Republike Srpske. Vlada je prihvatila novu cijenu subvencioniranja ovih troškova sa 249 KM mjesečno po studentu za deset mjeseci kalendarske, odnosno akademske godine, počevši od 1. novembra 2022.

Stranica 1 od 6