Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Sektor za predškolsko, osnovno isrednje obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na:  planiranje i koordiniranje razvojnih strategija predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, te predlaganje sistemskih rješenja, odgovarajućih mjera i aktivnosti za njihovu implementaciju; praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Federaciji BiH naročito u pogledu obuhvata djece predškolskim, osnovnim i srednjim obrazovanjem, mreže ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, stanja infrastrukture i kvaliteta uslova za provođenje odgojno – obrazovnog procesa, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda i  normativa i sl; uvođenje inovacija i provođenje posebnih programa u odgojno - obrazovnom procesu; nostrifikaciju i ekvivalenciju inozemnih školskih svjedodžbi i diploma; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u cilju razvoja obrazovnog sistema u Federaciji BiH; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnica ministra: Nadija Bandić

Kontakt telefon sektora: 036 355 712, 036 355 735; 036 355 705; 036 355 722; 036 355 737; 036 355 743

E-mail: nadija.bandic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Radna posjeta Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

  3.11.2021.

  Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Elvis Baraković, sa saradnicima, bio je domaćin radnog sastanka sa predstavnicima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti sekretarom Aldenom Kajtazom i pomoćnicom ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Nadijom Bandić, koji je održan 2.11. 2021. godine.

 • Predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti posjetili Ministarstvo obrazovanja HNŽ/K

  3.11.2021.

  U okviru službenih posjeta kantonalnim ministarstvima obrazovanja, predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti Alden Kajtaz i Nadija Bandić, 1.11.2021. godine, posjetili su Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, gdje su sa ministrom  dr.sc. Rašidom Hadžovićem razgovarali o aktuelnim reformskim procesima u oblasti odgoja i obrazovanja u ovom kantonu i u Federaciji BiH

 • Otvorena Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti 6

  28.10.2021.

  U Sarajevu je 28.10.2021. godine otvorena Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti 6, koju organizuje Bosansko filološko društvo, u suorganizaciji s Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

 • Službena posjeta Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona

  28.10.2021.

  Predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti Alden Kajtaz i Nadija Bandić 27.10.2021. posjetili su Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona, gdje su sa predstavnicima resornog Ministarstva, ministricom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a  Biljanom Begović i njenim saradnicima ( Amira Borovac , Amir Duhović i Armin Zec) razgovarali o aktuelnim pitanjima iz oblasti odgoja i obrazovanja/znanosti, potrebi harmonizacije pristupa obrazovanju na području Federacije BiH

 • Usvojen Akcioni plan za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju 2021-2024. godina

  12.10.2021.

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 4.10.2021. godine usvojila  Akcioni plan za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju 2021-2024. godina, koji je predložilo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (FMUP).

Stranica 3 od 16