ODRŽANA DRUGA KONFERENCIJA „EFEKTI PROVEDBE PESTALOZZI PROGRAMA U FEDERACIJI BiH“

Datum obavijesti: 19/05/2016

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, u saradnji sa Vijećem Evrope, u ponedjeljak, 16. 5. 2016. godine, organiziralo Drugu konferenciju o efektima provedbe Pestalozzi programa u Federaciji Bosne i Hercegovine u Mostaru, u Kongresnoj sali zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj Konferencije je razvijanje pluralizma u odgojno-obrazovnoj praksi kroz upoznavanje i afirmaciju Pestalozzi programa obuke namijenjene stručnjacima u oblasti obrazovanja. Na Konferenciji su prezentirani efekti provedbe Pestalozzi programa u Federaciji Bosne i Hercegovine te nove mogućnosti koje pruža ovaj program Vijeća Evrope.

Konferenciju je pratilo više od 50 profesionalaca u oblasti obrazovanja, predstavnika kantonalnih ministarstava obrazovanja, prosvjetno-pedagoških zavoda, osnovnih i srednjih škola, Ministarstva civilnih poslova BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, direktora i nastavnika osnovnih i srednjih škola i fakulteta iz Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna ministrica obrazovanja i nauke dr. sc. Elvira Dilberović je u svom uvodnom obraćanju istakla da uobičajeni modeli stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika, kao i drugih zaposlenika u sektoru obrazovanja, koji su uglavnom usmjereni na sadržaj i razvoj individualnih vještina poučavanja, ne pružaju učiteljima i nastavnicima u dovoljnoj mjeri mogućnost da kompetentno odgovore na izazove koje pred njih postavlja savremena nastava. Ti modeli usavršavanja vide učitelja i nastavnika u ulozi provoditelja, a ne začetnika promjena. Interaktivnost, drugačiji, savremen pristup, bogatstvo tematskih područja u odgoju i obrazovanju kojima Vijeće Evrope daje prioritet, među kojima su: odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava, odgoj i obrazovanje za interkulturalnost, poučavanje historije, sjećanje i sprečavanje zločina protiv čovječnosti, odgoj i obrazovanje Roma u Evropi, prava djeteta i sprečavanje nasilja, višejezičnost, medijska pismenost, ravnopravnost spolova u odgoju i obrazovanju – efikasni su modeli stručnog usavršavanja ne samo nastavnika, nego i menadžmenta odgojno-obrazovnih ustanova, prosvjetnih inspektora, savjetnika, dječijih psihologa, pedagoga i autora školskih udžbenika, rekla je ministrica Dilberović. Pomoćnica federalne ministrice obrazovanja i nauke Nadija Bandić govorila je o značaju i efektima provedbe Pestalozzi programa u Federaciji BiH. Prezentirane su mogućnosti koje pruža Pestalozzi program obuke, kao i pregled tema zastupljenih u 2015. i 2016. godini.

Potom su učesnici sa područja Federacije BiH koji su već prošli obuku, prezentirali modele primjene naučenog u okviru nastavno-obrazovnog procesa. Svoja iskustva sa radionica o pružanju jednakih mogućnosti za svu djecu i ključnim elementima neophodnim za uspješno provođenje inkluzije u školi prezentirala je dr. sc. Azra Kadić koja je boravila u Latviji i Bjelorusiji. Azra je zaposlena u Osnovnoj školi „Safvet-beg Bašagić“ Visoko. U okviru druge prezentacije koju je pripremila Indira Maksumić bilo je riječi o saradnji sa školama na međunarodnom nivou. Indira Maksumić je profesorica francuskog jezika u Gimnaziji Mostar i Drugoj Gimnaziji Mostar. Učestvovala je na mnogim seminarima, konferencijama, radionicama i programima stručnog usavršavanja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. U Francuskoj je pratila radionicu o odgojno-obrazovnim izazovima programa za održivi razvoj i prezentirala je mogućnosti saradnje sa školama na međunarodnom nivou. Učesnici Konferencije su upoznati sa višestrukom funkcijom Evropskog jezičkog portfolija i razlozima nastajanja Zajedničkog evropskog referentnog okvira za učenje jezika. O ovim temama je bilo riječi na radionici, održanoj u Njemačkoj, koju je pratila dr. sc. Jasmina Zlatarević, profesorica njemačkog jezika u Srednjoj školi u Cazinu. Jasmina radi kao prevoditeljica i sudski tumač i vodi školu stranih jezika sa posebnim fokusom na obrazovanje odraslih. Učesnica je niza seminara u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. U prezentaciji koju je pripremila Jasna Prguda, učesnici su upoznati sa primjenom transverzalnih stavova, vještina i znanja. Jasna je profesorica muzičkih oblika i gitare u Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu i uz ovu prezentaciju je pripremila i video prikaz obrade jedne teme zaključno sa evaluacijom. Jasna je boravila na radionicama u Norveškoj i Estoniji. Pored radionica i seminara o kojima je bilo riječi u prvom dijelu Konferencije, u okviru Pestalozzi programa se svake godine organizuje i Ljetna škola. Dunja Šmitran i Ines Perić predstavile su najbitnije aspekte obuke koju su prošle u okviru Ljetne škole održane u Njemačkoj. Dunja Šmitran je diplomirana psihologinja sa višegodišnjim iskustvom u radu s djecom. Zaposlena je u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Ines Perić je profesorica pedagogije i engleskog jezika i književnosti, zaposlena na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, gdje radi kao asistentica na kolegijima Opća pedagogija i Didaktika. Pored Ljetne škole, Ines je u svom izlaganju govorila o obuci u Strasbourgu koju je pohađala u oktobru prošle godine te najavila skori odlazak na Maltu, gdje je planiran nastavak obuke. Profesorica engleskog jezika u Osnovnoj školi „Alija Nametak“ Visoko Elma Varupa govorila je o radionici koja je bila usmjerena na razvoj kompetencija učenika i poboljšanje saradnje između škole i roditelja. Ova radionica je održana u Bjelorusiji. Arnela Pandur, profesorica engleskog jezika i književnosti u Drugoj gimnaziji Mostar, predstavila je najbolje primjere i prakse učenja o demokratiji te je sa učesnicima Konferencije podijelila svoja iskustva sa radionice o demokratiji i pravima djece u osnovnom obrazovanju koju je pratila u Finskoj. Inspektorica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona dr. sc. Vesima Čičkušić učestvovala je na radionicama o poštovanju i odgovornom ponašanju u virtualnom društvenom prostoru koje su održane u Belgiji i Francuskoj. Vesima je po povratku izradila vlastiti projekat usmjeren na unapređenje odgovornosti na društvenim mrežama. Danijel Barišić, direktor Osnovne škole „Sveti Franjo“ u Tuzli, podijelio je sa učesnicima Konferencije svoja iskustva iz Gruzije, gdje je pratio radionicu usmjerenu na definiranje mehanizama za utvrđivanje profesionalnih potreba nastavnika u procesu cjeloživotnog učenja i poređenje obrazovnih politika predstavnika 20 evropskih zemalja sa gruzijskim kurikulumom. Profesorica engleskog jezika u Osnovnoj školi „Gnojnice“ mr. sc. Alema Fazlić govorila je o upoznavanju različitosti i globalnom obrazovanju kroz upotrebu školskih mreža. U okviru radionice koju je pratila u Austriji, posjetila je bečke škole u kojima su učenici pripremili predavanja o poboljšanju kompetencija i komunikacije sa posebnim osvrtom na iznalaženje načina za rješavanje sukoba među učenicima. Pored učesnika iz Federacije Bosne i Hercegovine, u radu Konferencije je učestvovala mr. sc. Renata Ozorlić-Dominić, koordinatorica Pestalozzi programa u Republici Hrvatskoj i savjetnica za međunarodnu saradnju u Agenciji za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske. Renata je govorila o Pestalozzi programu u kontekstu profesionalnog razvoja nastavnika i o ulozi nastavnika u školi 21. stoljeća.

Ministrica Dilberović je na kraju uručila zahvalnice promotorima Pestalozzi programa te pozvala sve zainteresirane profesionalce u oblasti obrazovanja koji nisu imali priliku da učestvuju u ovom programu da se obrate Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke i apliciraju za neku od Pestalozzi obuka koje su planirane u 2016. godini.

Program

Brošura

Prezentacije sa Konferencije

Galerija