Stalni javni poziv za podršku takmičenjima i takmičarskim manifestacijama u oblasti odgoja i obrazovanja iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Stalni javni poziv za podršku takmičenjima i takmičarskim manifestacijama u oblasti odgoja i obrazovanja iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini.

Svrha programa je:

Razvoj, afirmacija i promocija odgojno-obrazovne djelatnosti i podrška učešću učenika na takmičenjima, takmičarskim manifestacijama i smotrama znanja i podrška organizaciji istih.

Dokumenti za preuzimanje:

Bosanski jezik

Hrvatski jezik

Српски језик

Tekst Javnog poziva

Tekst Javnog poziva

Текст Јавног позива

Obrazac zahtjeva program 1.

Obrazac zahtjeva program 1.

Образац захтјева програм 1.

Kriteriji za ocjenjivanje program 1

 

Kriteriji za ocjenjivanje program 1

 

Kритерији za ocjeњивање програм 1

 

Uputstvo za podnosioce prijave

Uputa za podnositelje prijave

Упутство за подносиоце пријаве

Primjerak ugovora koji će biti potpisan sa korisnikom sredstava

Obrazac izvještaja o realizaciji projekta i namjenskog utroška sredstava

Dokumenti vezani za konkurs