J A V N I P O Z I V za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije BiH u 2023. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavljuje J A V N I   P O Z I V za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije BiH u 2023. godini.

 

Tekst Javnog poziva_bosanski jezik

Tekst Javnog poziva_hrvatski jezik

Tekst Javnog poziva_srpski jezik

 

Zahtjev za podršku projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u FBiH / 2023. godina_bosanski jezik

Zahtjev za podršku projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u FBiH / 2023. godina_hrvatski jezik

Zahtjev za podršku projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u FBiH / 2023. godina_srpski jezik

 

Zahtjev za podršku obavljanja studentske prakse u inostranstvu studentima javnih visokoškolskih ustanova u FBiH / 2023. godina_bosanski jezik

Zahtjev za potporu obavljanja studentske prakse u inozemstvu studentima javnih visokoškolskih ustanova u FBiH / 2023. godina_hrvatski jezik

Zahtjev za podršku obavljanja studentske prakse u inostranstvu studentima javnih visokoškolskih ustanova u FBiH / 2023. godina_srpski jezik

 

Izvještaj o realizaciji projekta i namjenskog utroška sredstava Transfera za finansiranje studentskog standarda u 2023. godini_bosanski jezik

Izvještaj o realiziranju projekta i namjenskog utroška sredstava Transfera za financiranje studentskog standarda u 2023. godini_hrvatski jezik

Izvještaj o realizaciji projekta i namjenskog utroška sredstava Transfera za finansiranje studentskog standarda u 2023. godini_srpski jezik

 

Dokumenti vezani za konkurs