K O N K U R S za izbor članova Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, na osnovu Odluke broj: 05-35-1717/24 od 22.04.2024. godine, raspisalo Konkurs za izbor članova Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u dnevnim listovima „Dnevni list“ i „Oslobođenje“ i web stranici Ministarstva: www.fmon.gov.ba . 


Tekst Konkursa-bosanski jezik             Tekst Natječaja-hrvatski jezik           Tekst Konkursa-srpski jezik

       Obrazac za prijavu                               Obrazac za prijavu                       Obrazac za prijavu

 

 

Dokumenti vezani za konkurs