Nauka i tehnologije

Sektor za nauku i tehnologije vrši poslove i zadatke koji se odnose na: koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti nauke i tehnologija;  razvoja naučno-istraživačkog rada; razvoja naučno-istraživačke djelatnosti; koordinaciju naučno-istraživačkih aktivnosti; razvoj naučno-istraživačkih organizacija; podsticanje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja; razvoj investicionih tehnologija; razvoj naučno – istraživačke infrastrukture i naučnog kadra; praćenje inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija; razvoj akademske i bibliotečke mreže; Registar naučnih institucija, naučnog kadra, naučnih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji BiH; pristup međunarodnim bazama podataka relevantnim za oblast nauke i tehnologija; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje nauke i tehnologija; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  nauke i tehnologija u cilju njihovog razvoja; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Kontakt telefoni Sektora: 036 355 718; 036 355 719; 036 355 740; 036 355 716; 036 355 708

E-mail: info@fmon.gov.ba; kabinet@fmon.gov.ba

 

 

Obavijesti

 • U Mostaru održan Okrugli stol o arheološkom nasljeđu Hercegovine

  26. 10. 2022.

  Okrugli stol o temi: „Arheološko nasljeđe Hercegovine – istraživanje, prezentacija i promocija“ održan je u srijedu 26.10.2022. godine, u Amfiteatru mostarske Kosače, u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, u saradnji sa muzejskim ustanovama na području Hercegovine.

 • FMON organizira Okrugli stol o arheološkom nasljeđu Hercegovine

  24. 10. 2022.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, u saradnji sa muzejskim ustanovama na području Hercegovine, u srijedu 26.10.2022. godine, s početkom u 11:00 sati, organizira Okrugli stol o temi: „Arheološko nasljeđe Hercegovine – istraživanje, prezentacija i promocija“.

 • Završeni mostarski Dani muzikologije i etnomuzikologije

  13. 10. 2022.

  U Mostaru su u srijedu, 12.10. 2022. godine, nastavljeni Dani muzikologije i etnomuzikologije  - Mostar 2022, koje organizira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, zajedno sa Muzičkom akademijom Univerziteta u Sarajevu i Međunarodnim vijećem za tradicionalnu muziku – Nacionalnim komitetom u BiH.

 • Počeli Dani muzikologije i etnomuzikologije – Mostar 2022

  11. 10. 2022.

  U Mostaru su u utorak, 11.10. 2022. godine, počeli Dani muzikologije i etnomuzikologije  - Mostar 2022, koje organizira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, zajedno sa Muzičkom akademijom Univerziteta u Sarajevu i Međunarodnim vijećem za tradicionalnu muziku – Nacionalnim komitetom u BiH. Ova dvodnevna manifestacija održava se u mostarskoj Galeriji kraljice Katarine, a cilj je skrenuti pažnju na razvoj muzikološke nauke u BiH i njen značaj te predstaviti aktuelne programe i projekte u području muzikologije, ali i bogatu muzičku baštinu BiH i Mostara, kao središta Hercegovine.

 • Javni poziv iz oblasti nauke u 2022. godini: Evidencija nepotpunih, neblagovremenih i neodgovarajućih prijava

  7. 10. 2022.

  U vezi sa Javnim pozivom za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata iz oblasti nauke u 2022. godini, objavljujemo Evidenciju prispjelih aplikacija koje nisu zadovoljile opće (eliminatorne) kriterije propisane Javnim pozivom - nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave.

Stranica 24 od 36