Ministarstvo

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

dr. Ante Starčevića bb, Mostar
Telefon: +387 36 355-700
Fax: +387 36 355-742
Web: www.fmon.gov.ba
E-mail: info@fmon.gov.ba, kabinet@fmon.gov.ba

 

 

Djelokrug

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, a koji se odnose na koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti: predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, pedagoških standarda i prostornih normativa, opreme i nastavnih sredstava predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja; nostrifikacije i ekvivalencije inostranih školskih svjedodžbi i diploma; stručnog obrazovanja i usavršavanja nastavnog osoblja; udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje; implementacije Bolonjskog procesa; naučnoistraživačkog rada na unapređenju odgojno-obrazovnog rada; đačkog i studenskog standarda; razvoja naučno-istraživačke djelatnosti; kordiniranja naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih aktivnosti; razvoja naučnoistraživačkih organizacija; podsticanja fundamentalnih primjenjenih istraživanja; razvoja investicionih tehnologija i kadrova u naučnoistraživačkoj djelatnosti; praćenja inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija; koordiniranja u ostvarivanju prava mladih u oblasti obrazovanja i nauke i druge poslove utvrđene zakonom.

Unutrašnja organizacija Ministarstva:

 

Obavijesti

 • Pojačati multisektorsku saradnju na rješavanju problema porodica i djece sa posebnim potrebama

  4.6.2015.

  Federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović prisustvovala je u utorak, 02.06.2015. godine, sastanku koji je organizirao zamjenik premijera Federacije BiH Aleksandar Remetić, povodom problema sa kojima se susreću porodice i djeca sa posebnim potrebama u sferi socijalne zaštite, inkluzije, zdravstva i obrazovanja. Sastanku je prisustvovao i federalni ministar za rad i socijalnu politiku Milan Mandilović, u ime Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez, pomoćnik ministra, te predstavnici USAID-a, UNDP-a i UNICEF-a, kao i Udruženja URDOSA Tuzla.

 • Ministrica Dilberović posjetila Zavod „Mjedenica“ i EDUS program

  4.6.2015.

  Federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović u utorak, 02.06.2015. godine, posjetila je Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ u Sarajevu, gdje se podrobnije upoznala s EDUS programom za djecu sa razvojnim teškoćama.

 • OBAVJEŠTENJE o raspisivanju javnog poziva za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2015. godini

  1.6.2015.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2015. godinu. Tekst Javnog poziva objavljen je na web stranici Ministarstva www.fmon.gov.ba.

 • Ministrica Dilberović primila predsjednike sindikata obrazovanja

  29.5.2015.

  Federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović, sa saradnicima, primila je u prvu službenu posjetu predsjednike Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja Federacije BiH te Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Selvedina Šatorovića i Đevada Hadžića.

 • Ministrica Dilberović otvorila Drugi bh. slavistički kongres

  29.5.2015.

  Federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović otvorila je u Sarajevu Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, koji se do 30.05.2015. godine održava u organizaciji Slavističkog komiteta u BiH, u saradnji s Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, kao domaćinom Kongresa.

Stranica 90 od 99