Naučni skup o Ćišiću i Fejiću – znamenitim Mostarcima

Datum obavijesti: 19/12/2017

Naučni skup ”Husein Ćišić i Ibrahim ef. Fejić – znameniti Mostarci” održan je u subotu, 16.12.2017. godine, u Centru za kulturu grada Mostara, u organizaciji Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) Regionalnog odbora Hercegovina. Organizaciju skupa podržali su Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke te Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona.

Otvarajući skup, federalna ministrica obrazovanja i nauke prof.dr. Elvira Dilberović je naglasila historijski značaj Huseina – Husage Ćišića i njegovih misli.

Ovo je prilika da odamo počast našim istaknutim sugrađanima i to u povodu godišnjice rođenja, odnosno godišnjice smrti. Husein Ćišić rođen je 15. decembra 1878. godine, a Ibrahim ef. Fejić je umro 15. decembra 1962. godine. Suočiti se s njihovim ličnostima i djelima nadasve je veliki izazov, s obzirom da dosada nije bilo ozbiljnih istraživanja koja su se bavila djelom i opusom ove dvojice intelektualaca. Husein Ćišić Husaga je bez sumnje dao izniman doprinos afirmaciji bosanskohercegovačke državnosti, bio je neuobičajena intelektualna pojava čiji su stavovi i razmišljanja aktuelna i u sadašnjem kontekstu historijsko političkih kretanja u BiH. Njegov intelektualni stav je i njegovo životno opredjeljenje i svi pokušaji da se vrbuje i prikloni bilo kome ostajali su bezuspješni, što nam dovoljno govori o kakvoj se ljudskoj veličini radilo. Imao je svoj stav koji niko nije mogao ni na kakav način slomiti“, kazala je Dilberović te dodala:

Ibrahim ef. Fejić prvi  reis-ul-ulema u novoj Jugoslaviji rođen je u Mostaru 1879. godine. Za vrijeme drugog Svjetskog rata aktivno je učestvovao u NOB-u, a pet članova njegove porodice su dali svoje živote u toj borbi. Na temelju novog ustava Islamske vjerske zajednice iz 1947. godine imenovan je prvim reis-u lemom, a svečana promocija i predaja mensure prvi put u historiji Rijeseta obavljena je u Gazi-husrev begovoj umjesto u Carevoj džamiji u Sarajevu. U desetogodišnjem djelovanju na tom položaju naročito je radio na saniranju prilika u Islamskoj vjerskoj zajednici i normalizaciji odnosa sa novom narodnom vlasti te suzbijanju revanšizma”.

Naš je cilj i obaveza da istaknemo njihovu intelektualnu i historijsku važnost kako za vrijeme u kojem su živjeli tako i njihovu važnost koju oni zasigurno trebaju imati i danas. Skup će ponuditi niz izuzetno zanimljivih i značajnih tema dajući doprinos istraživanju i valorizaciji ideja i misli, ali i cijelog životnog opusa Huseina Ćišića i Ibrahim ef. Fejića dvojice znamenitih Mostaraca koji zaslužuju i mnogo više osim ovog naučnog skupa”, rekla je federalna ministrica obrazovanja i nauke prof.dr. Elvira Dilberović.

Profesorica Elbisa Ustamujić predsjednica Vijeća kongresa Bošnjačkih intelektualaca je rekla da je skup o znamenitim Mostarcima Huseinu Husagi Ćišiću i Ibrahim ef. Fejiću  prvi put upriličen u Mostaru. “Cilj nam je da predstavimo te ljude i njihov značaj za Mostar i BiH i konačno i za Jugoslaviju. Rođeni su skoro prije 140 godina, ali su dali izuzetno značajan doprinos u politici, vjeri  i društvenom angažmanu. S obzirom da mlađe generacije malo znaju o njima ovo može biti i jedan čas historije”, rekla je Ustamujić.

U ime Bošnjačke zajednice kulture Preporod i Vijeća kongresa bošnjačkih intelektalaca Senadin Lavić je rekao da je Husein Ćišić primjećen u našoj naučnoj zajednici. “Mi mu kroz brojne radove i naučne skupove posvećujemo pažnju. Smatram da će ovaj današnji skup podsjetiti našu javnost na značaj i važnost iskaza Huseina Ćišića o Bošnjacima u Bosni 1946. godine”, rekao je Lavić.

Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, će ove prezentacije objaviti u Zborniku radova koji bi iz štampe trebao izaći početkom naredne godine.

Galerija