Sarajevo; Savjetovanje o osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju

15. 03. 2024 u 10:00

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će i u ovoj godini, u saradnji sa visokoškolskim i drugim nadležnim ustanovama, organizirati niz savjetovanja o unapređenju visokog obrazovanja u Federaciji BiH, a prvo ovogodišnje bit će posvećeno osiguranju kvaliteta u toj oblasti. 

Domaćin će biti Univerzitet u Sarajevu, a Savjetovanje o temi: „Osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju“ bit će održano u petak, 15.03.2024. godine, u Rektoratu sarajevskog Univerziteta (Svečana sala), s početkomu 10:00 sati. 

U okviru skupa najavljena su izlaganja o Projektu SMEQA - prof. dr. Malik Čabaravdić (Univerzitet u Zenici), Akreditaciji studijskih programa - pripremi visokoškolskih ustanova - prof. dr. sc. Luciana Boban (Sveučilište u Mostaru), te o Osiguranju kvaliteta visokog obrazovanja zasnovanog na ishodima učenja - prof. dr. Dušanka Bošković (Univerzitet u Sarajevu). 

Uz organizatore iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, sudjelovat će i predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH i kantonalnih ministarstava obrazovanja, Centra za informiranje i priznavanje dokumenata u oblasti visokog obrazovanja i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, te prorektori za kvalitet javnih visokoškolskih ustanova. 

            Pozivamo vas da medijski pratite ovaj događaj.