Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, a koji se odnose na:

  1. zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,
  2. učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom konkursu mogu ostvariti udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama.

Krajnji rok za dostavljanje Zahtjeva za dodjelu sredstava je  15.03.2024. godine.

 U nastavku možete preuzeti kompletan tekst Javnog konkursa, kao i prateću dokumentaciju:

 

Dokumenti vezani za konkurs