Visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na: planiranje i koordiniranje razvojnih strategija visokog obrazovanja, te predlaganje sistemskih rješenja, odgovarajućih mjera i aktivnosti za njihovu implementaciju; praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti za razvoj visokog obrazovanja u Federaciji BiH u pogledu kadrovskih potencijala, stanja infrastrukture i kvaliteta uslova za izvođenje obrazovnog i naučnog procesa na visokoškolskim ustanovama, nastavnih planova i programa i pedagoških standarda i  normativa; učešće studenata u procesima odlučivanja i ostalim segmentima rada na visokoškolskim institucijama i aktivnosti studentskog organizovanja; studentski standard; usklađivanje upisne politike sa tržištem rada; kvalitetu visokog obrazovanja i akreditaciju visokoškolskih ustanova; razvoj bibliotečke djelatnosti na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH; reformu sistema visokog obrazovanja u Federaciji BiH – Bolonjski proces; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  visokog obrazovanja u cilju razvoja obrazovnog sistema u Federaciji BiH; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje visokog obrazovanja; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnik ministrice: Jasmin Branković

Kontakt telefoni Sektora: 036 355 702; 036 355 723; 036 355 745; 036 355 721

E-mail: jasmin.brankovic@fmon.gov.ba

 

Obavijesti

 • Od danas u funkciji nova email adresa za prijave eventualnih grešaka u odobrenim udžbenicima u FBiH

  13. 9. 2023.

   Pozivamo prosvjetne radnike i sve zainteresirane da prijave uočene greške i nepravilnosti, te na taj način daju svoj doprinos. Sektor za udžbeničke politike koji će se aktivno baviti problematikom udžbeničke politike, FMON će uspostaviti do kraja ove godine, a kojeg je politika predhodne Vlade FBiH ukinula

 • Ministrica obrazovanja i nauke FBiH prof. dr. Jasna Duraković sastala se s direktoricom United World College in Mostar

  13. 9. 2023.

  Na sastanku ministrice prof. dr. Jasne Duraković i gospođe Sonia Rawat, direktorice United World College u Mostaru predstavljeni su projekti na kojima će ove dvije institucije sarađivati u narednom periodu, te su razmotrene moguće sinergije u oblasti visokog obrazovanja.

 • Ispraćaj u penziju dugogodišnje uposlenice ministarstva

  12. 9. 2023.

  Danas smo u penziju ispratili uposlenicu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke - pomoćnicu ministrice za visoko obrazovanje Angelu Petrović.

 • Sretan Međunarodni dan pismenosti!!!

  8. 9. 2023.

  Svake godine, 8. septembra / rujna, svijet obilježava Međunarodni dan pismenosti, čiji je osnovni cilj upozoriti na, još uvijek prisutan, problem nepismenosti.

  Međunarodni dan pismenosti inicijativa je UNESCO-a utemeljena davne 1965. godine, s ciljem podsjećanja međunarodne zajednice na status pismenosti i obrazovanja odraslih na globalnoj razini. Na ovaj se dan, različitim aktivnostima, slavi pismenost, ali i podsjeća da je pismenost ljudsko pravo implicitno sadržano u pravu na obrazovanje.

 • Rezultati Javnog poziva – Prošireni studentski standard

  7. 8. 2023.

  Objavljujemo rezultate Javnog poziva – Transfer za financiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja u 2023. godini - Transfer za financiranje studentskog standarda - Prošireni studentski standard, koji se odnosi na programe: 

  -       Potpora projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine;

  -       Potpora obavljanju studentskih praksi u inozemstvu.

Stranica 9 od 17