Saopćenje za javnost

Datum obavijesti: 11.09.2023

Želimo izraziti zahvalnost svim medijima koji su danas pokazali interesovanje za ovu značajnu obrazovnu temu. 

S obzirom na široko interesovanje, želimo naglasiti da je FMON već prepoznalo problematiku loših, zastarjelih i netačnih udžbenika u našem obrazovnom sistemu. Ovaj slučaj, koji je danas u fokusu, nažalost, nije usamljeni incident. 

Važno je napomenuti da podučavanje učenika nikako ne bi trebalo biti isključivo usmjereno na udžbenike. Udžbenici su samo jedan od mnogih tekstualnih nastavnih resursa koji su na raspolaganju nastavnicima kako bi pripremili i izveli efikasne nastavne časove. Imajući u vidu da su nastavnici stručnjaci u svojim oblastima, uvjereni samo da su sposobni prepoznati materijalne greške i da će ih ispraviti u svojim nastavnim planovima. 

Također, napominjemo da je Udžbenik Društvo za 5. razred osnovne škole Izdavačke kuće „Bosanska knjiga“ Sarajevo odobren 24. 6. 2008. godine u sklopu Javnog konkursa za pribavljanje rukopisa udžbenika i radnih listova za 5. razred devetogodišnje osnovne škole, koji je objavljen 17. 1. 2008. godine. Svi kantoni su dali suglasnost na njegovu upotrebu. U Kantonu Sarajevo, saglasnost za njegovu upotrebu dao je ministar Safek Kešo, a potpis na odobrenju stavljen je od strane federalne ministrice obrazovanja i nauke, Melihe Alić. 

FMON trenutno radi na pripremi paketa udžbenika koji će proći kroz pažljiv proces superrecenzije. Odluka o brisanju sa Spiska odobrenih udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava ne može se donijeti bez traženja mišljenja superrecenzenata. Prilikom formiranja tročlanog tima superrecenzenata za pojedini udžbenik, vodi se računa da u timu budu zastupljeni predstavnici nastavnika praktičara i po mogućnosti nastavnika metodičara za konkretan nastavni predmet sa univerziteta, sa najmanje deset godina iskustva u nastavi. U slučaju da Ministarstvo, na prijedlog Koordinacije, donese odluku o brisanju udžbenika sa Spiska, recenzenti koji su dali pozitivne ocjene o udžbeniku ne mogu više biti angažirani na ovim poslovima. 

Ukoliko se postojeći udžbenici pokažu kao neadekvatni, predložit ćemo da se svi povuku s liste odobrenih udžbenika. 

Zalagati ćemo se da pitanje udžbenika i politike izbora udžbenika bude na dnevnom redu ministarstava obrazovanja svih kantona ali i FMON, kako bismo osigurali kvalitetno obrazovanje za sve naše učenike. Također je bitno vratiti u FMON i Sektor za udžbeničke politike kojeg je politika predhodne Vlade FBiH  ukinula. 

Do tada apelujemo na nastavnike da uočene greške u nastavnim materijalima isprave i prijave nadležnom ministarstvu, prije nego što ih koriste u svojim nastavnim aktivnostima.