Osigurano 2 miliona maraka za naučne i kulturne institucije od značaja za BiH te akademije nauka i umjetnosti

Datum obavijesti: 14.07.2023

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke osiguralo je i ove godine sredstva za institucije nauke i kulture od značaja za BiH u ukupnom iznosu od 1,1 milion maraka. 

Ugovori su potpisani sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom BiH (550.000,00 KM) i Zemaljskim muzejom BiH (270.000,00 KM) te Kinotekom BiH i Bibliotekom za slijepa i slabovidna lica u BiH (po 90.000,00 KM), čime se osigurava kontinuitet rada ovih institucija, kao i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou. Također, ugovor u vrijednosti od 100 hiljada maraka potpisan je i sa Akademijom nauka i umjetnosti BiH za podršku u realizaciji II. faze projekta izrade Portala „Baština ANU BiH“. 

Još od 2014. godine Ministarstvo sufinansira ukupan rad ovih institucija koje su objektivno i naučne institucije, ne samo kulturne. Bit će to naša praksa i ubuduće, mada to i dalje nije trajno rješenje za institucije od državnog značaja“, istaknula je federalna ministrica obrazovanja i nauke prof.dr. Jasna Duraković, napominjući da sve institucije od značaja za BiH već godinama nemaju riješen pravni status, a ni redovno finansiranje. 

Mi samo pomažemo opstanak ovih institucija, nastojimo poboljšati njihov rad i spriječiti eventualno zatvaranje. Međutim, status ovih institucija i njihovo finansiranje treba konačno trajno riješiti, jer je riječ o institucijama od državnog značaja koje su, nažalost, kao takve jednostavno zanemarene“, ustvrdila je Duraković. 

Ministarstvo je ove godine odobrilo sredstva i za tri akademije nauka i umjetnosti, a za podršku programima i projektima kojima se osigurava kontinuitet njihovog rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou izdvojeno je 900 hiljada maraka. 

Korisnici ovih sredstava su Akademija nauka i umjetnosti BiH, Hrvatska akademija za znanost i umjetnost BiH te Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti, s kojima su potpisani ugovori u vrijednosti od po 300 hiljada KM. 

Također, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će i ove godine nastaviti sa realizacijom i podrškom organizaciji naučno-popularnih programa i manifestacija.