FMON osigurao 400 hiljada KM za besplatne udžbenike

Datum obavijesti: 22/06/2022

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti ove je godine osiguralo 400.000 KM za nabavku besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju osnovno obrazovanje u školskoj u 2022/2023. godini na području cijele Federacije BiH.

U zajedničkoj realizaciji ovog projekta sudjeluje svih deset kantona, a ugovori su već potpisani sa svim kantonalnim ministarstvima obrazovanja, koja su dužna pravovremeno distribuirati besplatne udžbenike osnovnim školama na području svog kantona.  

Inače, visina dodijeljenih sredstava je određena u odnosu na broj učenika koji pohađaju osnovne škole (prema podacima za školsku 2021/2022. godinu), te socijalno-ekonomsko stanje kantona, kao korektivni faktor povećanja pripadajućih sredstava izračunatih na osnovu ukupnog broja učenika, i to za Bosansko-podrinjski, Posavski i Kanton 10.

U vezi s tim, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti je sačinilo Prijedlog raspodjele sredstava za nabavku besplatnih udžbenika, i to: Unsko-sanski kanton – 38.600,00 KM, Posavski 5.640,00 KM, Tuzlanski 81.280,00 KM, Zeničko-dobojski – 71.640,00 KM, Bosansko-podrinjski 6.800,00 KM, Srednjobosanski – 43.440,00 KM, Hercegovačko-neretvanski – 37.440,00 KM, Zapadnohercegovački – 16.680,00 KM, Kanton Sarajevo – 86.040,00 KM i Kanton 10 – 12.440,00 KM.

Kantonalna ministarstva su dužna udžbenike nabaviti od ovlaštenih izdavačkih kuća s područja BiH, a isti, izuzev udžbenika stranih jezika, trebaju biti štampani u BiH. Također, ukoliko neko ministarstvo, iz bilo kojih razloga, ne realizira nabavku udžbenika, obavezno je izvršiti povrat sredstava.

U proteklom periodu, od 2015. godine, Ministarstvo je ukupno za nabavku besplatnih udžbenika za učenike osnovnog obrazovanja u stanju socijalne potrebe izdvojilo 3.640.000,00 KM. Tako je iz ovih sredstava osigurana nabavka oko 36 000 kompleta udžbenika, a s ciljem da se svakom djetetu omoguće približno isti uvjeti za sticanje znanja, odnosno stvore kvalitetniji uvjeti za odgoj i obrazovanje djece u Federaciji Bosne i Hercegovine.