Počela Konferencija o unapređenju ranog rasta i razvoja djece u FBiH

Datum obavijesti: 03/12/2021

Konferencija o unapređenju ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH - Postignuća, izazovi i perspektive, otvorena je u četvrtak, 02.12.2021. godine, u Sarajevu. Dvodnevni naučni skup organizira UNICEF-a za BiH, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije, a u saradnji s federalnim ministarstvima obrazovanja i nauke, zdravstva te rada i socijane politike. 

Prvog dana Konferencije planirano je predstavljanje "Politike strateških dokumenata vezanih za unaprijeđenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH", kao i pregled aktivnosti resornih federalnih ministarstva u oblasti ranog rasta i razvoja djece, a u kontekstu ispunjenja strateških ciljeva. 

Pomoćnica federalnog ministra za obrazovanje Nadija Bandić kazala je da na Konferenciji "žele da vide kakva su to postignuća, koji su izazovi i šta će biti perspektiva u narednom periodu". 

Cilj nam je da vidimo koje su to strateške aktivnosti provela resorna federalna ministarstva čiji članovi su inače i članovi federalne radne grupe koja prati cijeli ovaj tok unaprijeđenja ranog rasta i razvoja djece u FBiH. Ključni dokument na koji ćemo se referati jeste strateški plan za unaprijeđenje ranog rasta i razvoja djece 2020.-2025., a to je dokument koji je usvojila Vlada FBiH. Usvajajući ovaj dokument Vlada FBiH je zadužila federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da koordinira aktivnostima u ovoj oblasti. Naš cilj je da u ova dva dana okupimo sve relevantne stručnjake iz oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite kako s federalnog, tako i s kantonalnog nivoa te iz lokalne zajednice. Posebno će nam biti interesantno da čujemo mišljenje stručnjaka koji direktno rade s djecom na terenu“, kazala je Bandić.        

Šefica predstavništva UNICEF-a u BiH Rownak Khan ukazala je na važnost  integrisane usluge kada se razgovara o ranom rastu i razvoju djece.

Također, želim da kažem da je u toj ranoj dobi zaista jako važno da djeci, dok se još nalaze u maternicama svojih  majki, moramo pružiti takve integrisane usluge, ali to sve ima velike benefite kasnije u njihovom životu kada budu odrasle osobe. Studije su pokazale da nečinjenje, propusti i neulaganje u razvoj i rani rast djece mogu da utiču uzimanje 10 posto od bruto nacionalnog dohotka, a to se odnosi i ukoliko se ne vrše ulaganja i na predškolsko obrazovanje“, kazala je Khan.

U petak, 03.12.2021. godine, drugog dana Konferencije, bit će predstavljene dobre prakse i iskustava, odnosno izazovi i potencijalni rizici iz perspektive stručnjaka koji pružaju usluge djeci i porodicama, te pregled naučnih dostignuća u BiH i svijetu u oblasti ranog rasta i razvoja. 

(Fena/M.B. – Foto Fena/Harun Muminović )

Galerija