Održan okrugli stol „Sveobuhvatno obrazovanje o zdravlju mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine”

Datum obavijesti: 19/11/2021

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija BiH (UNFPA), u Mostaru je u petak, 19.11.2021. godine, održan okrugli stol o temi „Sveobuhvatno obrazovanje o zdravlju mladih u Federaciji BiH“.

Cilj okruglog stola je prezentacija dosadašnjih iskustava u implementaciji obrazovanja o zdravim životnim stilovima/zdravlju mladih u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo i Bosansko-podrinjskom kantonu, te dogovor o modalitetima integriranja ove teme u obavezne odgojno-obrazovne programe i u drugim kantonima u Federaciji BiH.

Okrugli stol je okupio predstavnike kantonalnih ministarstava obrazovanja i prosvjetno-pedagoških zavoda, Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Instituta za populaciju i razvoj, te istaknute stručnjake i educirane nastavnike koji realiziraju ove teme u okviru nastavno-obrazovnog procesa.

Zaključci okruglog stola su ukazali na neophodnosti uvođenja obaveznog Sveobuhvatnog obrazovanja o zdravlju mladih u odgojno-obrazovne programe osnovnih škola u Federaciji BiH, koristeći pozitivna iskustva u provođenju ove edukacije u Kantonu Sarajevo i Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

UNFPA u BiH nastavlja podržavati vlasti u BiH da osiguraju mladima jednak pristup obrazovanju o zdravim životnim stilovima koje je u skladu sa međunarodnim standardima, poštujući njihovo pravo na najviši mogući standard zdravlja i donošenje odgovornih životnih odluka“, izjavio je John Kennedy Mosoti, predstavnik UNFPA u BiH.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je posvećeno programima koji osnažuju izuzetno ranjivu skupinu našeg društva, mlade i adolescente na putu njihovog suočavanja sa životnim izazovima, kako bi im pomoglo, davanjem pravovremenih i korisnih informacija i kontinuiranom edukacijom o njihovom sveobuhvatnom zdravlju, da dosegnu fizičku, intelektualnu i emocionalnu  zrelost, te se opredijele za ispravne životne izbore”, rekla je Nadija Bandić, pomoćnica ministra, ističući da će se Ministarstvo, u skladu sa koordinirajućom ulogom koju ima u oblasti obrazovanja,  zalagati za implementaciju ovog programa na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

Galerija