Inovativne edukacijske metode i pristupi u realizaciji programa „Socijalizacija s pravom i prevencija maloljetničke delinkvencije“(PSP)

Datum obavijesti: 28/05/2021

U organizaciji PH International Ureda u Bosni i Hercegovini (PH International) i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke 26. maja 2021. godine održana je online radionica  o temi Inovativne edukacijske metode i pristupi u realizaciji programa „Socijalizacija s pravom i prevencija maloljetničke delinkvencije“ (PSP).

Sastanku su prisustvovali predstavnici kantonalnih ministarstava obrazovanja iz Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog, Sarajevskog, Bosansko-podrinjskog, Hercegovačko-neretvanskog i Kantona 10.

Predstavnice PH International (Nedžada Faginović i Marina Vasilj) prezentirale  su program „Socijalizacija s pravom i prevencija maloljetničke delinkvencije“ (PSP) koji je ušao u petu godinu realizacije i planirano je da  obuhvati  181 odabranu školu i najmanje tri hiljade učenika u svih deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Osnovni ciljevi Programa su educiranje mladih o vladavini prava, značaju poštovanja zakona te uspostavljanje povjerenja i saradnje između mladih i institucija za provođenje zakona, prije svega kroz jačanje partnerstva škola i policijskih službi u lokalnim zajednicama u preveniranju svih oblika maloljetničke delinkvencije.

Pomoćnica ministra u Sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Federalnog minstarstva obrazovanja i nauke Nadija Bandić prezentirala je   inovativne edukacijske metode i pristupe u realizaciji PSP u kontekstu provedbe Akcionog  plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji BiH 2020 -2025 te pohvalila  unikatnost pristupa u relizaciji PSP programa koji se zasniva na  kontinuiranom zajedničkom radu nastavnika i policijskih  službenika, kako u      didaktičko-pedagoškom pristupu, tako i u teorijsko-iskustvenom pristupu pitanjima socijalizacije s pravom. 

Diskusija koja je uslijedila fokusirala se na mogućnost integracije PSP programa u realizaciju strategija o suzbijanju maloljetničke delinkvencije na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

Galerija