Sastanak Izvršnog tima za izradu strategije za borbu protiv nasilja u porodici

Datum obavijesti: 12/05/2021

Prvi sastanak Izvršnog tima za izradu strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021-2027. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine održan je 6. maja 2021. godine u Sarajevu.

Vlada Federacije BiH zadužila je Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine da koordinira procesom izrade novog sedmogodišnjeg strateškog dokumenta u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem i Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici. Riječ je o nastavku strateškog i sveobuhvatnog djelovanja na poslovima prevencije i jačanja mehanizama odgovora na slučajeve nasilja u porodici.

U radu Izvršnog tima za izradu strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021-2027. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine učestvuju predstavnici Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalnog ministarstva rada  i socijalne politike, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Izvršni tim će kroz strateško planiranje definisati ciljeve, prioritete i mjere koje je potrebno realizovati u narednih sedam godina s ciljem unapređenja preventivnih mehanizama, provođenja zaštitnih mjera, istražnih i pravosudnih radnji, te koordinisanih politika na svim nivoima organizacije vlasti u oblasti prevencije i postupanja u slučajevima nasilja u porodici.

Analize pokazuju da počinioci nasilja u porodici u 42,72% slučajeva pokazuju ovisnost o alkoholu, 14,81% ovisnost o narkoticima, 10,88% ovisnost o igrama na sreću, 21,97% počinilaca nasilja je bilo izloženo nasilju u djetinjstvu, a njih 23,93% je svjedočilo nasilju u djetinjstvu, 26% počinilaca ima historiju drugih krivičnih djela, dok 30% ima historiju počinjenih prekršaja. Žrtve nasilja u porodici su u 94% slučajeva žene, a 48% žena je tokom života doživjelo neki oblik nasilja u porodici.

U ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, na prvom sastanku Izvršnog tima za izradu strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021-2027. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine, učestvovala je Nadija Bandić, pomoćnica ministra u Sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, koja je istakla značaj odgojno-obrazovnih ustanova u procesu pravovremene detekcije i prevencije nasilja u porodici.

Zajednički stav svih učesnika u ovom procesu je da bosanskohercegovačko društvo mora biti društvo s nultom tolerancijom na nasilje, s održivim sistemom preventivnog djelovanja, prepoznavanja, postupanja i zaštite u slučajevima nasilja i podjednako dostupnim pravovremenim institucionalnim odgovorom na nasilje.

Galerija