Poziv za učešće u predlaganju tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka u 2021. godini

Datum obavijesti: 08/05/2020

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaprimilo je dopis „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo  kojim obavještavaju da, s ciljem obilježavanja značajnih događaja u zemlji i svijetu, afirmisanja kulturnih i prirodnih vrijednosti u Bosni i Hercegovini, odnosno obilježavanja značajnih jubileja (25, 50, 75, 100, 125, 150 i više godina) i datuma iz nacionalne i svjetske historije, književnosti, nauke i umjetnosti, te značajnih sportskih i drugih manifestacija, „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo pokreće aktivnosti na prikupljanju prijedloga tema i motiva za Godišnji program  izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka.

Pored tema koje su redovno zastupljene na poštanskim markama, „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo također želi prikazati što više tema i motiva koji obuhvataju područja kao što su arhitektura i spomenici, gradovi i tvrđave, etnografska baština, priroda i turizam, flora, fauna, sakralna tematika, religijska tematika, znamenite ličnosti, muzika, književnost, film, likovna umjetnost, nauka, dječiji svijet, međunarodni i svjetski dani.

U vezi s navedenim, „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo poziva institucije i ustanove, kao i pojedince iz područja nauke, kulture, obrazovanja, javnih službi, vjerske i druge organizacije i udruženja, da dostave prijedloge tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka u 2021. godini.

Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije do 31.07.2020. godine na adresu „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br.8, 71000 Sarajevo ili putem e-maila: philately@posta.ba .

Izbor tema i motiva, koje do navedenog roka budu dostavljene putem pošte ili e-maila, izvršit će Stručna komisija na osnovu kriterija za izdavanje poštanskih maraka i vrijednosnica koji su definisani Pravilnikom o poštanskim markama i vrijednosnicama „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo.

Za predložene teme i motive predlagači trebaju posjedovati adekvatnu dokumentaciju koja je dokaz vjerodostojnosti predloženog, te materijale za motiv koji će poslužiti kao podloga za idejno likovno rješenje dizajna poštanske marke.

Neblagovremeni prijedlozi, kao i oni koji ne zadovolje formalne uslove i kriterije, neće biti uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije kontaktirati na telefone (033) 252-707, 252-708 ili putem e-maila philately@posta.ba .