Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke organizira naučnu konferenciju pod nazivom „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“

Datum obavijesti: 23/01/2018

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić“ iz Mostara i Udruženjem za modernu historiju iz Sarajeva, organizira naučnu konferenciju pod nazivom „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“.

Naučna konferencija će se održati u Mostaru 13. i 14. aprila 2018. godine. Rok za prijavu i dostavu sažetaka radova (na B/H/S i engleskom jeziku) sa okvirnim pregledom korištene literature je 2. mart 2018. godine.

 

Obavještenje Obavijest
Prijavni obrazac Naučna konferencija Prijavni obrazac Znanstvena konferencija
Uputstva autorima Upute autorima