Dnevni avaz: Stavovi novoizabrane federalne ministrica obrazovanja i nauke

Datum obavijesti: 21/04/2015

U našem društvu uporno se zaobilaze stručnjaci, a cijena koja se plaća je previsoka

Proces mijenjanja nastavnih planova i programa je složen i dugotrajan posao, a kada ga završimo, prvi puta u FBIH trebao bi biti objavljen sveobuhvatan i cjelovit Okvirni nastavni plan i program za devetogodišnju osnovnu školu, što će doprinijeti kvalitetnijem i ujednačenijem obrazovnom sistemu u FBiH. Kazala je to u razgovoru za „Dnevni avaz“ novoizabrana ministrica obrazovanja i nauke u Vladi FBiH Elvira Dilberović.

Moderan program
Upitana o rezultatima modela koji je uveden prije nekoliko godina, a prema kojem je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje, ona odgovara da je provedena javna rasprava o Okvirnom nastavnom planu i programu (NPP) za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji. Cilj je bio upravo da se sagledaju efekti devetogodišnjeg obrazovanja i pronađu najadekvatniji načini za modernizaciju, rasterećivanje i ujednačavanje NPP-a u FBiH, s obzirom na njihovu nejednaku implementaciju na kantonalnom nivou.
- To je jedan dug proces, ali na kraju bismo trebali  dobiti ujednačen i moderniziran nastavni program – kaže Dilberović.
O eksternoj maturi kaže da je to projekt koji vodi daljnjem moderniziranju i poboljšanju kvalitete obrazovanja.
- Nažalost, kod nas se eksterna matura provodi samo u Kantonu Sarajevu i Tuzlanskom kantonu. Ako je i bilo određenih problema, sigurna sam da su kantonalna ministarstva učinila sve da ih otklone, kako bi i matura iz godine u godinu bila sve kvalitetnija i davala više rezultata. Nadam se da će i cijela BiH prepoznati pozitivnu stranu eksterne mature da bismo imali jednoobraznost na nivou BiH, ali i kvalitet u odgojno-obrazovnom procesu. No, to, isto tako, mora biti do kraja pouzdan, objektivan, pošten i pravedan način ocjenjivanja znanja – potcrtava Dilberović.

Nastavni planovi
Upitana može li se u skorije vrijeme očekivati jedinstvena udžbenička politika za sve osnovne škole i uvođenje principa „jedan predmet, jedan knjiga“, ona kaže da je dosadašnja praksa rezultirala dosta loše urađenim udžbenicima.
-Jasno je da su nastavni planovi i program polazišna osnova sadržaja udžbenika; dakle, treba prvo mijenjati nastavne planove i programe, pa koncepciju udženika. Međutim, želim naglasiti da to treba raditi tim stručnjaka, pedagoga, psihologa, nastavnika, metodičara, sociologa…U našem društvu uporno se zaobilaze stručnjaci, nažalost, a cijena koja se zato plaća jeste previsoka – kaže novoizabrana ministrica.

Podrška univerzitetima
Univerzitet u Sarajevu (UNSA), kao najstarija visokoškolska institucija u BiH, već duže vremena suočava se s finansijskim, kadrovskim i svakim drugim problemima. Upitana hoće li se eventualno UNSA ugasiti i može li Ministarstvo na čijem je čelu pomoći u opstanku UNSA-e, Dilberović kaže da Ministarstvo podržava visoko obrazovanje, programe i projekte visokoškolskih ustanova u FBiH, pa tako i Univerziteta u Sarajevu.

Autor: K. Krešmer