S A U Č E Š Ć E u povodu smrti akademika Berislava Topića

Datum obavijesti: 06.09.2023

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uputilo je izraze saučešća Akademiji nauka i umjetnosti BiH i akademiku Murisu Čičiću, predsjedniku, u povodu smrti akademika Berislava Topića.

"U ovim teškim trenucima, želimo Vam, u ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, izraziti najdublje saučešće u povodu smrti redovnog člana Akademije nauka i umjetnosti BiH Berislava Topića. 

Akademska zajednica i cijela Bosna i Hercegovina izgubili su uglednog naučnog radnika, cijenjenog stručnjaka i velikog čovjeka koji je svoj trag ostavio, između ostalog, i na Stomatološkom fakultetu Univerzitetu u Sarajevu, gdje je od 1962. do 1993. godine bio prvo asistent, zatim docent, pa vanredni i redovni profesor.   

Nemjerljiv je njegov istraživački i autorski doprinos, uz bibliografiju koja sadržava više od 400 referencija, a dobitnik je i brojnih nagrada i priznanja. Svoj naučni i akademski pečat ostavio je u Akademiji nauka i umjetnosti BiH u Odjeljenju medicinskih nauka, gdje je 2002. godine izabran za dopisnog, odnosno 2008. godine za redovnog člana.

Akademik Berislav Topić trajno će ostati u sjećanju mnogih generacija studenata, saradnika i kolega. 

U ovim trenucima žalosti i gubitka, molimo da prenesete izraze najdubljeg saučešća, pune podrške i iskrenog suosjećanja porodici, rodbini i prijateljima, te svim kolegama i saradnicima".