Ministrica obrazovanja i nauke FBiH razgovarala sa Johnom Kennedyem Mosotijem, direktorom Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija, UNPFA, za BiH, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Kosovo

Datum obavijesti: 07.06.2023

Vrlo važno je da u ovom trenutku aktivno radimo na zakonskim rješenjima, kako bi se njihovim usvajanjem u Federaciji BiH stvorio zakonski okvir za kvalitetnije populacijske politike usredotočene prvenstveno prema mladima, te zaštitu reproduktivnog zdravlja. U tom kontekstu iskazali smo spremnost za saradnju. Pomoći ćemo onoliko koliko Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH ima nadležnost, ali svakako da ćemo se aktivno uključiti oko usvajanja  svih aktivnosti kada je riječ o mladima, pogotovu kada je riječ o strategijama prema mladima, te zdravim životnim stilovima. Pomoći ćemo u izradi priručnika i pokušati sa kantonalnim ministrima kroz Koordinaciju ukazati na važnost upotrebe priručnika i nastavnog predmeta koji bi tretirao ovu oblast. Mišljenja sam da je to danas neophodno da oblast “zdravi životni stilovi djece” budu dio obrazovnog sistema u FBiH.”

John Kennedy Mosoti, direktor Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija je predstavio misiju Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija koja je fokusirana na pet oblasti. Prvenstveno za oblasti u kojima Ministarstvo obrazovanja i nauke može biti podrška.

UNFPA će pomoći u kreiranju platformi za zagovaranje u svrhu promocije ulaganja u marginalizirane adolescente i mlade. U partnerstvu sa drugim institucijama i zainteresiranim stranama, UNFPA će raditi na jačanju vršnjačkog obrazovanja mladih, kao i na razvijanju i reviziji nastavnih sadržaja o životnim vještinama i sveobuhvatnom obrazovanju o seksualnosti u školama, pružanjem dokaza o potrebama mladih u pogledu reproduktivnog zdravlja.

Iskazana je spremnost i na saradnju na donošenju  kvalitetnih zakonskih rješenja koja bi sadržavala evropske standarde u svim oblastima djelovanja UNPFA, uz koordinaciju i uključivanje kantonalnih skupština u procese, imajući u vidu njihove nadležnosti i ulogu u procesu pridruživanja naše zemlje Evropskoj uniji.

 

 

Galerija