Raspisan javni poziv za podrške u oblasti obrazovanja i nauke u 2023. godini

Datum obavijesti: 23.05.2023

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za (su)finansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2023. godinu, koji je otvoren do 02.06.2023. godine

Tako je, u okviru ovogodišnjeg Javnog poziva za podršku programima i projektima iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH, osigurano 600 hiljada KM, a pored onih iz prethodnih godina, dodatno su uvedeni programi podrške odbrani doktorskih disertacija te istraživanju od značaja za Federaciju. Također, raspisan je i Javni poziv za podršku izdavanju akademskih i naučnih časopisa iz područja društvenih i humanističkih nauka u 2023. godine, u iznosu od 100 hiljada maraka, a u toku je i Konkurs za (su)finansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH, koji je otvoren do 01.06.2023. godine.

Prethodno su, u oblasti nauke, potpisani ugovori sa pet institucija nauke i kulture od značaja za BiH, u ukupnoj vrijednosti od 1,1 milion KM, te osigurano 900 hiljada maraka za finansiranje aktivnosti tri akademije nauka i umjetnosti – ANU BiH, HAZU i BANU.

Ove godine obnovljena je i podrška za svih šest javnih visokoškolskih ustanova i Franjevačku teologiju Sarajevo, univerzitetske kliničke centre u Sarajevu i Tuzli te Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, s kojima će biti potpisani ugovori, u ukupnoj vrijednosti od 1,5 miliona KM. Sredstva će se moći koristiti za realizaciju naučnih projekata u okviru 11 programa. 

U okviru Transfera za finansiranje obrazovanja, aktuelnim Javnim pozivom obuhvaćena je podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog, osnovnog i  srednjeg obrazovanja (220.000 KM), te podrška bibliotekama osnovnih i srednjih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija (200.000 KM), kao i podrška programima obuke, stručnog osposoblјavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada (70.000 KM). 

U oblasti visokog obrazovanja, trenutni Javni poziv se odnosi na finansiranje proširenog studentskog standarda, odnosno podršku projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u FBiH te podršku obavljanju studentskih praksi u inozemstvu.

Ministarstvo je, između ostalog, osiguralo sredstva i za finansiranje osnovnog studentskog standarda, u okviru kojeg se subvencionira smještaj i ishrana 300 studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji, a koji dolaze iz manje razvijenih kantona (Posavski, Bosansko-podrinjski, Kanton 10) i Republike Srpske, u mjesečnom iznosi od 249 KM po studentu, odnosno godišnje 760 hiljada maraka.