"Muzeji, održivost i dobrobit" – tema Međunarodnog dana muzeja 2023.

Datum obavijesti: 18.05.2023

Na Međunarodni dan muzeja, 18. maja/svibnja, muzeji svijeta skreću pažnju široj javnosti na kulturnu baštinu i ulogu muzeja u njenom komuniciranju. Ovo je prilika da svim muzejskim radnicima u Federaciji BiH i cijeloj BiH čestitamo Međunarodni dan muzeja, čije je obilježavanje 1977. godine pokrenula Međunarodna muzejska zajednica, a od 1992. provodi se na određenu temu.


Međunarodni savjet za muzeje (ICOM), sa sjedištem u Parizu, izborom ovogodišnje teme – "Muzeji, održivost i dobrobit" - ukazuje na prisutnost niza gorućih okolišnih i društvenih kriza te na ulogu muzejskih institucija u poticanju pojedinca i zajednice na pozitivne promjene važne za održivu budućnost.
Za temu manifestacije bitno je istaknuti da muzeji ostavljaju pozitivan osjećaj posjetiteljima i da nakon posjeta ostaje dugoročna dobrobit. To potvrđuje i najnovije istraživanje finskih muzealaca koje je mapiralo percipirani osjećaj ugode tokom posjeta muzeju, prema kojemu 99 % posjetitelja smatra da je posjet muzeju pozitivno utjecao na njihovu dugoročnu socijalnu, intelektualnu i fizičku dobrobit.


Muzeji su važna karika u društvu i mogu biti aktivni nositelji projekata koji potiču održivost.

Galerija