„Go Digital in BiH“

Datum obavijesti: 17.11.2022

Program ”Go Digital in BiH“ je dizajniran da omogući MSP u BiH da se usklade sa EU standardima u oblasti zaštite okoliša, sigurnosti i zdravlja na radu, te kvaliteti i sigurnosti proizvoda, povećavajući nivo automatizacije i digitalizacije u operativnim procesima. Viši nivoi digitalizacije jačaju konkurentnost MSP, jer digitalni procesi poboljšavaju kvalitet proizvoda, sigurnost radnika, brzinu i preciznost poslovanja, dok istovremeno smanjuju stopu neuspjeha.

Zainteresirana MSP mogu se prijaviti za kredit jednoj od lokalnih partnerskih banaka. Podnosilac zahtjeva će dobiti besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju investicija u skladu s prioritetnim direktivama Europske unije (EU) i poticaj do 15% nakon uspješne verifikacije projekta, finansiran od strane EU.

Za više informacija, pozovite +387 61 69 34 23 ili pošaljite Vaš upit na email info@godigitalbih.com.

Galerija