Raspodjela dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Datum obavijesti: 08/07/2022

Vlada Federacije BiH je u četvrtak, 07.07.2022. godine, na svojoj 322. sjednici, a na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, donijela Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Ovom odlukom se odobrava raspodjela dijela prihoda u iznosu od 575.085 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2021. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, a nakon provedene procedure po javnom pozivu za ukupno 146 programa i projekata.

Od ukupnog iznosa, za finansiranje 31 programa i projekta iz oblasti „Zaštita prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja“, sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, raspodjeljuje se iznos od 123.522 KM.

Iznos od 451.563 KM raspodjeljuje se za finansiranje 115 programa i projekata iz oblasti „Učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki“ sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore s korisnicima kojima su sredstva dodijeljena, a koji će najkasnije do 31.12.2022. godine Ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. Ministarstvo će najkasnije do 1.03.2023. godine, Vladi Federacije BiH dostaviti sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima.