Zaključci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o povratu studentskih zajmova

Datum obavijesti: 24/06/2022

Na 320. sjednici održanoj 23.6.2022. godine Vlada Federacije BiH usvojila je sljedeće zaključke u vezi sa povratom studentskih zajmova:

  • korisnicima studentskih zajmova koji su osnovni dug izmirili do 31.12.2021. godine, a ne i zateznu kamatu, otpisuju se potraživanja po toj osnovi;
  • svi studenti - korisnici zajmova koji osnovni dug vrate do 31.12.2022. godine, oslobođeni su obaveze povrata zateznih kamata;
  • povrata zateznih kamata oslobođeni su i svi korisnici studentskih zajmova, odnosno sudužnici, koji do 31.12.2022. godine zaključe ugovor s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o rokovima isplate osnovnog duga (u jednom iznosu ili obročno);
  • opisuju se potraživanja od korisnika studentskih zajmova za koje se utvrdi da su preminuli ili da boluju od teških bolesti i težih oblika invalidnosti, a na osnovu pravilnika koje će donijeti Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti.

Za rješavanje pitanja u vezi sa studentskim zajmovima možete pozvati 036 355 745 ili poslati upit na e-mail: studentski.zajmovi@gmail.com