FMON raspisao Natječaj za (su)financiranje znanstvenih projekta

Datum obavijesti: 17/06/2022

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti objavilo je Natječaj za (su)financiranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini, koji je otvoren do 21. lipnja ove godine, piše Fena.

Natječaj je raspisan za (su)financiranje projekata koji predstavljaju izvor novih znanstvenih ideja i saznanja i doprinose razvoju znanstvene misli, za fundamentalna i primijenjena istraživanja, kao i posebna istraživanja od interesa za FBiH, ističu iz Ministarstva.

Napominju kako ove projekte mogu prijaviti: javni znanstveno-istraživački i istraživačko-razvojni instituti te javni univerziteti, kao i druge pravne osobe javnopravnog karaktera registrirane za obavljanje znanstveno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, izuzev fakulteta, akademija i drugih organizacijskih jedinica visokoškolskih ustanova koji svoje aplikacije podnose isključivo putem matičnih univerziteta.

Pomoćnik federalnog ministra za znanost i tehnologije mr.sc. Jasmin Branković naglašava kako su svi detalji obrazloženi u tekstu Natječaja, koji je dostupan na službenoj web stranici Ministarstva (www.fmon.gov.ba), gdje se može preuzeti i Obrazac za prijavu.

Prijava na Natječaj

"Inače, prijava za Natječaj se sastoji od dva dijela. Prvi čine podaci o podobnosti znanstveno-istraživačke i/ili istraživačko-razvojne pravne osobe, te voditelja i teme projekta, dok drugi dio prijave sadrži opis i plan, odnosno cilj projekta, biografiju i bibliografiju voditelja i sudionika projekta, suglasnosti za sudjelovanje, metodologiju istraživanja, rokove, očekivane rezultate i održivost, detaljan vremenski okvir realizacije projekta i detaljan financijski plan razrađen po mjesecima te izjavu o eventualnom sufinanciranju", objašnjava Branković.

Dodaje kako će se evidentiranje i obrada prijava prispjelih na Natječaj obaviti u Ministarstvu, dok će Vijeće za znanost izvršiti ocjenu sadržaja podnijetih prijava u pogledu podobnosti, originalnosti, aktualnosti, kvalitete predloženih istraživanja, vrijednosti očekivanih rezultata, podobnosti podnosioca prijave i voditelja projekta, rokova, vremenskog okvira realizacije i ukupne cijene projekta.

Prioritetne oblasti za istraživanje

Branković također napominje kako su u sklopu Natječaja naznačene i prioritetne oblasti za istraživanja u svih šest znanstvenih oblasti, i to po četiri, s tim što je za svaku oblast jedna zajednička, a odnosi se na istraživanja o covidu-19 i njegovim posljedicama.

 "Dakle, u području Humanističkih znanosti, uz spomenutu, prioritetne oblasti su i: Izvorna historiografija, Poticanje duhovnih, kulturnih i moralno-etičkih vrijednosti u javnom prostoru te Razvijanje građanske kulture u bh. društvu, dok se u Društvenim znanostima odnose na Iseljavanje iz BiH i Transformacijske procese braka i obitelji u BiH, kao i na Turizam na prostoru FBiH", kaže pomoćnik federalnog ministra za znanost i tehnologije.

Za Tehničke znanosti, navodi dalje, prioritetnim su izdvojena istraživanja koja za rezultat imaju novi proizvod, pripremu patenta, novu metodu projektiranja proizvoda ili tehnologija ili novi standard ili protokol te istraživanja u oblasti korištenja prirodnih i bio-obnovljivih resursa izvora energije i energetske efikasnosti, odnosno iz oblasti primjene standarda iz zaštite životne sredine i revitalizacije postojećih tehnologije.

Nadalje, tu su još i prioritetne oblasti za istraživanje u Biotehničkim znanostima: Zapošljavanje u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, Procjena stanja prirode i upravljanje prirodnim resursima i Znanost u privredi, u Biomedicini i zdravstvu: Palijativna, odnosno Gerijatrijska skrb te Skrb za osobe s posebnim potrebama, dok su u Prirodnim znanostima to istraživanja koja su osnova novih biotehnologija, ona koja doprinose zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju životne sredine te istraživanja i sinteze bioloških aktivnih spojeva.

Maksimalan iznos traženih i odobrenih sredstava po projektu može biti do 18.000 KM za projekte u oblasti tehničkih, biotehničkih i prirodnih znanosti, te biomedicine i zdravstva, a do 12.000 KM za projekte u oblasti društvenih i humanističkih znanosti.

Javni poziv za ostale programe podrške u oblasti znanosti

Kao i prethodnih godina, u oblasti znanosti, bit će raspisan i Javni poziv za znanstvena i znanstvenostručna društva te javne znanstvene ustanove za podršku organizaciji domaćih i međunarodnih naučnih skupova, te tiskanju znanstvenih časopisa i knjiga.

Kako su pojasnili iz Ministarstva, na ovaj Javni poziv mogu aplicirati i autori, odnosno kandidati koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i znanstvenih ustanova za dodjelu podrške izdavanju novije znanstvene, stručne i univerzitetske literature te za sufinanciranje istraživačkog rada, znanstvenog usavršavanja i studijskog boravka u zemlji i inozemstvu.

Javni poziv za ove programe podrške, u iznosu od 350.000 KM, planiran je za jesen, a njime je još obuhvaćen i otkup novije znanstvene literature od komercijalnih izdavača s područja FBiH te program populariziranja znanosti. 

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti je u Proračunu za ovu godinu osiguralo i 1.100.000,00 KM za podršku programima i projektima institucija nauke i kulture od značaja za BiH, odnosno od značaja za Federaciju BiH.

Pomoćnik federalnog ministra za znanost i tehnologije na kraju je napomenuo kako je Natječaj za (su)financiranje znanstvenih projekta otvoren do 21. lipnja 2022. godine, dok je Javni pozivi za ostale programe podrške u oblasti znanosti planiran za rujan.

Tekst: Ivana Banović, FOTO FENA /Arhiva

Galerija