Raspisan konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku

Datum obavijesti: 06/05/2022

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti raspisalo je, u ime Vlade Federacije BiH, Konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku za 2022. godinu, koji je otvoren do 26.05.2022. godine.

S tim u vezi, Ministarstvo je pozvalo na saradnju i partnerstvo sve potencijalne predlagače kandidata za nagrade, odnosno sve naučne i istraživačke ustanove - akademije nauka  i umjetnosti (izuzev onih u statusu udruga građana), potom univerzitete i njihove organizacijske jedinice, visoke škole, naučne ustanove, naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne institute, tehnološke parkove i druge pravne osobe registrirane za obavljanje naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti sa sjedištem u Federaciji BiH.

Prijedlozi se podnose isključivo putem kantonalnih ministarstava nadležnih za nauku/znanost, a podnose se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na službenoj Internet stranici Ministarstva: www.fmon.gov.ba, zajedno sa pregledom obavezne dokumentacije koja se prilaže uz prijedlog.

Federalne nagrade za nauku dodjeljuju se u četiri kategorije: Nagrada za životno djelo, Godišnja nagrada za nauku, Godišnja nagrada za mlade istraživače i Godišnja nagrada za popularizaciju i promociju nauke, i to za sljedeća naučna područja: prirodne i tehničke nauke, biomedicinske i biotehničke nauke te društvene i humanističke nauke. Sastoje se od novčanog iznosa i povelje, a bit će dodijeljene državljanima BiH s prebivalištem u FBiH za iznimno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti, za proširenje naučnih spoznaja i za iskazane uspjehe u primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, koje su postigli naučnici i istraživači - kandidati za nagradu.

Dodjela nagrada za nauku, odnosno za iznimno važna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti koja doprinose proširenju naučnih spoznaja i ukupnom prosperitetu društva, uobičajena su praksa u svim civiliziranim državama svijeta. U FBiH do prošle godine nije postojao uređen način i procedura društvenog vrednovanja naučnih rezultata, premda je evidentno da naučnici i istraživači s ovih prostora ostvaruju zapažene uspjehe na domaćem i međunarodnom planu. Smatramo da dodjela ovih nagrada, pored priznanja naučnicima za postignute rezultate, predstavlja značajan doprinos popularizaciji istraživačkog rada i promociji zemlje kao naučno i tehnološki osviještene države na međunarodnom planu. 

Nagrade će biti dodijeljene uz Dan nauke/znanosti u Federaciji BiH, koji se obilježava 12. decembra / prosinca.

Inače, prvi put su dodijeljene prošle godine, a četiri laureata ovog najvišeg priznanje za izuzetno značajna naučna dostignuća u Federaciji Bosne i Hercegovine bila su:  profesor emeritus, dr. Faruk Čaklovica (Nagrade za životno djelo), izvanredni prof.dr.sc. Jurica Arapović  (Godišnja nagrada za nauku), Josipa Krezić (Godišnja nagrade za mlade istraživače) i prof.dr.sc. Elvis Ahmetović (Godišnja nagrade za popularizaciju i promociju nauke). Podsjetimo, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti dodijelilo je tada i posebno priznanje mr.sc. Andreju Gajiću za zapaženi istraživački rad u oblasti prirodnih nauka, popularizaciju nauke i promociju Bosne i Hercegovine na domaćem i međunarodnom planu.