UNESCO Participacijski program 2022-2023 - Poziv za prijavu projekata

Datum obavijesti: 29/12/2021

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je zaprimilo dopis Ministarstva civilnih poslova BiH o pozivu za prijavu projekata u okviru UNESCO Participacijskog programa 2022-2023.

Participacijski program je jedan od načina na koji UNESCO ostvaruje svoje ciljeve, a kroz podržavanje aktivnosti koje provode države članice, ili teritorije, organizacije ili institucije koje djeluju u poljima iz domena rada UNESCO-a.

Obrazac za prijavu popunjen na engleskom jeziku je potrebno dostaviti u štampanoj formi i u elektronskoj formi, na CD-u, do 7. februara 2022. godine, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
Sa naznakom: Prijava na poziv za dostavu projekata za Participacijski program UNESCO 2022-2023 – “ne otvarati”

Detaljne informacije o ovom projektu dostupne su na poveznici:

http://unescobih.mcp.gov.ba/konkursi/Archive.aspx?template_id=77&pageIndex=1