Obavijest za korisnike studenskog zajma

studenti350.jpg

Datum obavijesti: 27/09/2021

Obavještavamo vas da ste u skladu sa sklopljenim ugovorima sa NLB bankom obavezni da  Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke dostavite potvrdu da ste upisali narednu akademsku godinu.

Studenti koji su završili studij dužni su dostaviti diplomu i dodatak diplomi iz kojeg se vidi prosjek ocjena. Na osnovu toga će se donijeti i odluka o potpunom ili djelimičnom oslobađanju u skladu sa uslovima javnog poziva i ugovora kojeg je student potpisao sa bankom.

Ukoliko student ne ispunjava uslove za potpuno ili djelimično oslobađanje, novac za povrat zajma dužan je uplaćivati u skladu sa sklopljenim Ugovorom na žiro račun NLB banke.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila: studentski.zajmovi@gmail.com ili telefonski 036/355-745.

Adresa na koju šaljete dokumente je: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Sektor za visoko obrazovanje (Studentski zajam), Ul. Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar