Nastavak programa „Zdravo jedi, zdravo rasti“ – Odgojno-obrazovne ustanove, prijatelji zdrave ishrane

Datum obavijesti: 07/04/2021

Predstavnice Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i UNICEF-a BiH, Nadija Bandić, dr. Aida Filipović Hadžiomerović i Aldina Bukva – Mahmutović, održale su 01.04. 2021. godine u Sarajevu sastanak na kojem su sačinjene smjernice za nastavak programa „Zdravo jedi, zdravo rasti“ – Odgojno-obrazovne ustanove, prijatelji zdrave ishrane, čiji je cilj uspostavljanje i širenje mreže školskih i vrtićkih zajednica u kojima je unaprijeđen pristup zdravlju djece i osiguran njihov optimalan rast i razvoj.

Programske  aktivnosti se provode intersektorski, u intenzivnoj saradnji zdravstvenog i obrazovnog sektora, uz koordinaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i podršku UNICEF-a BiH.

Aktivnosti su fokusirane na pripremu vrtićkih politika vezanih za ishranu i fizičku aktivnost, izgradnju kapaciteta vrtićke zajednice za promociju zdrave ishrane,  unapređenje programa rada s djecom, unapređenje jelovnika, unapređenje infrastrukture za tjelesne aktivnosti, i unapređenje saradnje sa zdravstvenim službama.

U aktivnostima učestvuju djeca, roditelji, odgajatelji, kuhari i ostalo osoblje predškolskih/ školskih ustanova, a krajnji cilj je da se unaprijedi zdravlje djece i  preveniraju oboljenja uzrokovana nepravilnom ishranom i nezdravim životnim stilovima.

Okosnicu Programa predstavlja primjena standarda i normativa ishrane koje je u formi Smjernica za zdravu ishranu djece predškolskog i školskog uzrasta donijelo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, kao i Smjernica za zdravu ishranu djece do tri godine, koje je donijelo Federalno ministarstvo zdravstva.

Programom je od sada obuhvaćeno deset predškolskih odgojno-obrazovnih ustanova, po jedna iz svakog kantona u Federaciji BiH, a nakon toga i dvije pilot škole iz Kantona Sarajevo.

U narednom periodu je planirano uvođenje novih predškolskih i školskih ustanova iz Federacije Bosne i Hercegovine u proces akreditacije za prijatelje zdrave ishrane, te promoviranje daljeg širenja mreže putem razmjene iskustava među školskim i predškolskim ustanovama i ostalim partnerima u okviru Programa.

Program „Zdravo jedi, zdravo rasti“ se provodi prema međunarodnoj metodologiji i akreditacionoj šemi Svjetske zdravstvene organizacije „Nutrition Friendly School Initiative“ – „Škole prijetelji zdrave ishrane“.

Galerija