Prezentirani efekti Programa socijalizacije s pravom i prevencija maloljetničke delinkvencije

Datum obavijesti: 31/03/2021

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, 26. marta 2021. godine, održan je sastanak sa Nedžadom Faginović, direktoricom Ureda PH International u Bosni i Hercegovini, na kojem je prezentiran Program socijalizacije s pravom i prevencija maloljetničke delinkvencije. Cilj navedenog programa je da svim relevantnim akterima u lokalnoj zajednici, prije svega učenicima, roditeljima, nastavnicima i policijskim službenicima, kao i drugim članovima lokalne zajednice, približi koncept vladavine prava kako bi se podigla svijest o značaju poštovanja zakona i, s tim u vezi, važnosti jačanja partnerstva škola i policijskih službi u preveniranju svih vidova maloljetničke delinkvencije.

Ova aktivnost integrirana je u prevencijske aktivnosti koje se provode u okviru Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a Program realizira PH International, Ured u BiH, uz podršku Vlade Sjedinjenih Američkih Država - Odjela za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i za provedbu zakona (INL).

Educiranje mladih o vladavini prava i značaju poštivanja zakona, nedozvoljenim i neprihvatljivim pojavama i ponašanjima koja ugrožavaju vladavinu prava, posljedicama nepoštivanja zakona, kao i ulozi institucija za sprovođenje zakona, uspostavljanje  povjerenja i saradnje između mladih i institucija za sprovođenje zakona, prije svega kroz jačanje partnerstva škola i policijskih službi u lokalnim zajednicama u preveniranju svih oblika maloljetničke delinkvencije, samo su neki od ciljeva ovog programa.

Okosnicu PSP čine dvije glavne komponente, s fokusom na nastavne aktivnosti u školi bazirane na adekvatnim programskim sadržajima – što podrazumijeva inovativan i integriran pristup upoznavanju/socijalizaciji sa konceptima vladavine prava i značajem poštivanja zakona, kroz tematske jedinice – PSP module prilagođene uzrastu učenika 8. razreda osnovne i 2. razreda srednje škole, a koje u školama realiziraju timovi voditelja koje čine  nastavnik/pedagog i policijski službenik iz lokalne zajednice i vannastavne aktivnosti usmjerene na jačanje povjerenja i partnerstva škole i policije u lokalnoj zajednici – koje uključuju zajedničke aktivnosti mladih i policije izvan škole kako bi se potaklo njihovo liderstvo i aktivizam u uvođenju pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama, naročito na preveniranju rizičnih ponašanja koja mogu doprinijeti porastu maloljetničke delinkvencije u svim njenim oblicima.

U okviru programskih aktivnosti, provode se obuke za voditelje implementacije modula PSP kurikuluma u osnovnim i srednjim školama, obuke za akciono planiranje/izradu projektnih prijedloga za male projekte u lokalnim zajednicama, a dodjeljuju se PH International mini-grantovi za implementaciju najuspješnijih projekata škola i lokalnih zajednica.

S obzirom na to da je Program integriran u aktivnosti Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno je razgovarano o dijelu koji se odnosi na ekstremno nasilje i mogućnost da se društveni mediji iskoriste za unošenje razdora, promoviranje ekstremističkog mišljenja i navođenja na nasilje, te o mogućnostima jačanja digitalnih kompetencija mladih ljudi kako bi se mogli odbraniti od tih pritisaka.

U ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke sastanku je prisustvovala Nadija Bandić, pomoćnica ministra u Sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i članica Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji BiH, koja je tom prilikom izjavila:

Nasilni ekstremizam počinje tamo gdje društvo zajedničkih vrijednosti nestaje, a digitalni mediji su razvijajući i rastući izazovi jer kao što se brzo mijenja online ponašanje korisnika, isto tako imamo protok novih alata, novih internet tehnologija i novih načina online komunikacije, koji iziskuju nova pitanja i traže nove odgovore. Zbog toga je od suštinske važnosti jačanje digitalnih kompetencija mladih ljudi kako bi se znali odbraniti od potencijalne online radikalizacije. Edukativni materijali, kreirani u okviru Programa socijalizacije s pravom i prevencija maloljetničke delinkvencije, interdisciplinarnim pristupom te primjenom savremenih nastavnih metoda, potiču samostalnost, interaktivnost i sposobnost kritičkog promišljanja i nenasilnog djelovanja učenika s ciljem smanjenja društvene nejednakosti i poticanja društvene uključenosti, kao i stvaranja pozitivnog odnosa prema policiji i ostalim javnim institucijama”, naglašeno je ovom prilikom.

Program je u prethodne tri godine implementiran u 66 osnovnih i srednjih škola na području četiri kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine: Hercegovačko-neretvanskom, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i Kantonu Sarajevo. U četvrtoj godini implementacije, u Program je uključeno još 58 škola u 3 nova kantona: Zapadnohercegovačkom, Srednjobosanskom i Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde. U narednom periodu intenzivirat će se aktivnosti na razvijanju Programa i u preostala tri kantona, a planirano je i održavanje zajedničkog sastanka učesnika Programa, na kojem će  biti prezentirane inovativne metode u realizaciji modula, razvijenih u okviru Programa socijalizacije s pravom i prevencija maloljetničke delinkvencije.

Galerija