U povodu Dana ružičastih majica, produciran serijal Odrastanje

Datum obavijesti: 25/02/2021

U povodu Dana ružičastih majica, međunarodnog Dana borbe protiv vršnjaškog nasilja, koji se svake godine širom svijeta obilježava posljednje srijede u februaru/veljači, organizacija  World Vision BiH  javnosti čini dostupnim savjete stručnjaka o tome šta učiniti kada sumnjamo na slučaj vršnjačkog nasilja.

Prepoznavajući postojeću i sve veću potrebu djece, mladih i roditelja da se konsultiraju, dobiju odgovore i savjet stručnjaka na niz pitanja s kojima se suočavaju tokom ovog izazovnog perioda, World Vision BiH je, u saradnji sa Bosansko-hercegovačkom integrativnom dječijom i adolescentnom psihoterapijskom Asocijacijom (BHIDAPA), producirao serijal Odrastanje.

Serijal se sastoji od 11 informativnih i edukativnih video materijala u kojima priznate psihologinje i dječije i adolescentske psihoterapeutakinje djeci i roditeljima govore o načinima na koje se mogu nositi sa usamljenošću, razvodom roditelja, nasiljem u porodici i vršnjačkim nasiljem, te osamostaljivanjem djeteta i promjenama koje se dešavaju u tinejdžerskoj dobi.

Pitanja kojima se serijal bavi prikupljena su u toku svakodnevih razgovora koje osoblje nevladine organizacije WV BiH svakodnevno vodi sa djecom, mladima i roditeljima u zajednicama širom BiH.

Serijal Odrastanje je dostupan na You Tube kanalu nevladine organizacije World Vision BiH.

(Fena)