„Najveća lekcija na svijetu“ 2020/2021. godina

Datum obavijesti: 16/02/2021

UNICEF BiH informisao je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke o inicijativi „Najveća lekcija na svijetu“, koju već niz godina zajednički provode UNICEF, UNESCO i projekat „Everyone“.

„Najveća lekcija na svijetu“ (NLS) je pionirska inicijativa koja djeci i prosvjetnim radnicima pruža obrazovne sadržaje i materijale za učenje o Ciljevima održivog razvoja i djelovanje u pravcu njihovog ostvarenja. NLS pomaže djeci i mladima da uvide i razumiju međuzavisnosti između pitanja kao što su zdravlje, čista voda, klimatske promjene i mir. Tema „Najveće lekcije na svijetu“ za školsku 2020/2021. godinu je naročito zanimljiva, a odnosi se na izgradnju holističkog razumijevanja klime i ekološke krize s kojom se suočava naš svijet.

Više informacija o inicijativi „Najveća lekcija na svijetu“ može se naći na web stranici iste: https://worldslargestlesson.globalgoals.org/ 

U okviru navedene inicijative kreirani su obrazovni sadržaji i materijali koji direktno odgovaraju na potrebe miliona djece i mladih širom svijeta koji od svjetskih lidera zahtijevaju ubrzano djelovanje na rješavanju klimatske krize, između ostalog i kroz obrazovanje. Navedeni sadržaji i materijali se mogu pronaći na sljedećem linku:

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/campaign/2020-climate-campaign/

Budući da je u pojedinim dijelovima svijeta i dalje na snazi obustava nastave u školama, kreirani su obrazovni sadržaji i materijali koji se mogu koristiti za učenje na internetu ili van njega, kao i u okruženjima za učenje na daljinu. Sadržaji su propraćeni posebnim napomenama za nastavnike u vezi s prilagođavanjem gradiva lokalnim uslovima i potrebama. Pored toga, kako bi se prosvjetnim radnicima omogućilo da sa sigurnošću vode diskusije u duhu nade i optimizma, na linku su dostupne jasne smjernice o tome kako u radu s učenicima obrađivati teme koje se tiču klimatskih promjena.

Podizanje svijesti mladih ljudi o klimatskoj krizi i obezbjeđivanje alata za njeno rješavanje urodit će osmišljavanjem inovativnijih i kreativnijih rješenja. Sve veći broj istraživanja pokazuje da učenici žele da nauče vještine koje će im omogućiti da uspiju u svijetu koji se neprekidno razvija. Stoga, predlažemo svim zainteresiranim nastavnicima da istraže sadržaje i module sa spomenutih linkova i koriste ih za unapređenje vlastite nastavne prakse.