Druga konferencija mladih u Bosni i Hercegovini – zaključci i smjernice

Datum obavijesti: 14/01/2021

U organizaciji Fondacije Muharem Berbić održana je Druga konferencija mladih u BiH na kojoj su, pored mladih iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, prisustvovali i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti. Cilj održavanja Konferencije je bio predstavljanje osnovnih problema i izazova sa kojima se susreću mladi u Bosni i Hercegovini, te izrada zaključaka i smjernica za njihovo prevazilaženje i rješavanje.

U ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Konferenciji je prisustvovala Nadija Bandić, pomoćnica ministra u Sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, koja je upoznala prisutne o aktivnostima koje je Ministarstvo, uprkos smanjenim finansijskim sredstvima, poduzelo u tekućoj školskoj i akademskoj godini, obilježenim pandemijom i specifičnim uslovima odvijanja nastavnog procesa.

Pomoćnica Bandić je istakla kako je Ministarstvo, u ovim teškim okolnostima, u punom kapacitetu iskoristilo koordinirajuću ulogu koju ima u oblasti obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako u uspostavljanju kontakata između predstavnika resora obrazovanja i zdravstva i donošenju zajedničkih odluka, diseminaciji relevantnih dokumenata za odvijanje nastavno-obrazovnog procesa, kontaktima sa međunarodnim donatorima u procesu davanja podrške odgojno-obrazovnim ustanovama, objedinjavanju podataka na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, tako i u davanju podrške najboljim učenicima i studentima, unapređenju ranog rasta i razvoja djece, dodjelom besplatnih udžbenika za djecu u stanju socijalne potrebe, davanju podrške razvoju naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, a sve navedene aktivnosti su se odvijale u intenzivnoj saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja.

Istakla je da su mladi ljudi razvojni resurs društva, sudionici budućih socio-ekonomskih promjena i da će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke nastaviti sa harmonizacijom obrazovnih politika i ulaganjem u poboljšanje  uslova njihovog školovanja i života, kako bi se prilike za mlade mogle adekvanto generirati, a kapaciteti mladih ujednačeno i strateški razvijati.

U fokusu djelovanja u narednom periodu bit će stvaranje pretpostavki za veći obuhvat djece sistemom obrazovanja, afirmacija obrazovanja zasnovanog na ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje, poboljšanje usklađenosti obrazovanja sa zahtjevima tržišta rada, davanje podrške javnim visokoškolskim ustanovama za projekte osiguranja kvalitete i projekte povezivanja s potrebama tržišta rada, većoj mobilnosti studenata, podrška naučno-tehnološkom razvoju, te saradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama u oblasti unapređenja obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Više informacija i zaključci sa Druge konferencije mladih u Bosni i Hercegovini