UNICEF BiH prezentirao aktivnosti iz Programa za Bosnu i Hercegovinu za period 2021-2025

Datum obavijesti: 18/11/2020

Predstavnici UNICEF-a Bosne i Hercegovine održali su sastanak sa predstavnicama Sektora za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Nadijom Bandić, pomoćnicom ministra i Đenanom Gološ, stručnom savjetnicom za predškolsko i osnovno obrazovanje, na kojem su prezentirali aktivnosti iz Programa za Bosnu i Hercegovinu za period 2021-2025, sa fokusom na ostvarivanje prava djece na socijalnu zaštitu, odgoj, obrazovanje i zdravlje.

Program je u potpunosti usklađen sa Agendom za održivi razvoj do 2030.godine, kako je navedeno u Okviru za ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini i Okviru saradnje za održivi razvoj (UNSDCF) Ujedinjenih naroda za period 2021-2025.

Vizija predloženog programa je da sva djeca u Bosni i Hercegovini imaju koristi od jednakog ostvarivanja njihovih prava na zdravlje, obrazovanje, zaštitu i ravnopravno učešće. Teorija promjene podrazumijeva da će djeca imati veće šanse da prežive, napreduju i ostvare svoj puni potencijal ako od rođenja do adolescencije imaju veći pristup i ako više koriste ojačane sisteme za pružanje usluga u oblasti zdravlja, ishrane, ranog rasta i razvoja, inkluzivnog obrazovanja, socijalne zaštite, sistema zbrinjavanja i pravde, te ako je roditeljima i zajednicama omogućeno da ostvaruju dječija prava kroz pozitivne društvene norme i prakse.

Predstavnici UNICEF-a su istakli značaj djelovanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u procesu koordiniranja aktivnosti koje su se u proteklom periodu realizirale u saradnji sa UNICEF-om BiH, posebno u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece, prevencije nasilja, uspostavljanja integriranih usluga u oblasti rane intervencije, inkluzivnog obrazovanja, promocije modela interresorne saradnje u ovim oblastima te brojnim drugim aktivnostima.

Iskazano je opredjeljenje Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke da i u narednom periodu bude podsticajan partner UNICEF-u Bosne i Hercegovine u toku realizacije prezentiranih aktivnosti iz Programa za Bosnu i Hercegovinu za period 2021-2025. godina.