Održana online BH. konferencija o poduzetničkom učenju

Datum obavijesti: 12/11/2020

Konferencija o poduzetničkom učenju održana je 11.11.2020. godine, a njen cilj je bio doprinos poduzetničkim mogućnostima mladih i jačanje perspektive zapošljavanja mladih na Zapadnom Balkanu. 

Konferenciju je realizovao Inkubator društvenih inovacija “MUNJA” u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta “Omladina Balkana: Povezivanje obrazovanja, vještina i mogućnosti za partnerstvo u regionalnim praksama zapošljavanja” koji finansira Evropska unija, a koji se provodi u šest zemalja zapadnog Balkana.

Na konferenciji je istaknuto da je potrebno ojačati regionalnu mrežu za obrazovanje o poduzetništvu i njenu sposobnost da učestvuje u procesu reformi, podržati  rast inovativnih inicijativa za poduzetništvo mladih kroz treninge i mentorsku podršku te podržati razvoj modela učeničkih kompanija uz već postojeće državno takmičenje Business Challenge.

Govornici su istakli važnost kako formalnog, tako i neformalnog obrazovanja, te da tokom formalnog obrazovanja mladi trebaju da imaju mogućnost da probude poduzetnički duh i ojačaju kompetencije koje su im potrebne za život, tako da će jedna od narednih aktivnosti biti kreiranje modela učeničkih kompanija na bazi regionalnih iskustava i domaće prakse uz doprinos definiranju poduzetničke kompetencije i načina za njen razvoj.

Nadija Bandić, pomoćnica ministra i Djenana Gološ, stručna savjetnica, učestvovale su u pripremi materijala za Konferenciju o poduzetničkom učenju, te u koordiniranju aktivnosti sa partnerima u ovom procesu, koji djeluju na  kantonalnom nivou.

Kada je u pitanju poduzetničko učenje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke učestvovalo je u provođenju niza aktivnosti koje se odnose na uvođenje i razvoj poduzetničke ključne kompetencije, kao što je učešće u izradi strateških dokumenata čiji je cilj, između ostalog, uvođenje i razvoj poduzetničkog učenja, te dokumenata i akcionih planova kojima se integrira poduzetničko učenje u odgojno - obrazovne ustanove. Pored navedenog, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (su)finansiralo je realizaciju projekata koji doprinose razvoju poduzetništva kao ključne kompetencije u okviru programa „Podrška projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola“ i programa „ Podrška stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju prosvjetnih radnika u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju“.

U okviru ovih aktivnosti potpisan je i Memorandum o razumijevanju o uspostavi Partnerstva politika za cjeloživotno poduzetničko učenje Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg su zaključile strane potpisnice: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, Federalni zavod za zapošljavane i Udruženje poslodavaca Federacije BiH. Cilj potpisivanja Memoranduma je da njegovi potpisnici u koordiniranom zajedničkom radu s drugim relevantnim partnerima poduzmu neophodne mjere za uspješnu uspostavu partnerstva politika kako bi stvorili strateški i institucionalni okvir za razvoj cjeloživotnog poduzetničkog učenja. 

Ministarstvo je učestvovalo i u izradi strateških dokumenata kojima je kao specifični cilj i/ili aktivnosti navedeno uvođenje poduzetničkog učenja, i to: Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH 2016-2021, Strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u FBiH 2012-2022., „Prioriteta u integraciji  poduzetničke i digitalne kompetencije obrazovne sisteme u Bosni i Hercegovini 2019-2030 te Akcionog planu za razvoj ženskog poduzetništva za period 2018-2020. godine.

Na 213. sjednici Vlade Fededracije Bosne i Hercegovine, usvojen je Akcioni plan za implementaciju SBA principa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2020. – 2021. godina. Akcioni plan je urađen u saradnji s koordinirajućim institucijama za provedbu principa EU Akta o malom biznisu (SBA) na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu preporuka publiciranih u novom „Indeksu MSP politika: Zapadni Balkan i Turska 2019“ i zaprimljenih informacija o tekućim i planiranim aktivnostima SBA koordinirajućih  institucija vezanim za poboljšanje poslovnog ambijenta. Izrada Akcionog plana je podržana od strane GIZ-a.